Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Би било интересно да поговорите за личните взаимоотношения. Защото доколкото успявам да схвана, отвъд всички качества на Бог, най-съкровеното е сърцето Му. И ако ние се стремим да въплътим Божията любов, как ще се развиват личните ни взаимоотношения в този свят?

Тиртха Махарадж: Вие питате за сърцето на Кришна! Има книга за това; там всичко е много добре и подробно описано – какви са качествата на сърцето на Кришна. Ала понеже питате за личния живот и практика, ще ви цитирам основното послание на тази книга. А то гласи: не извършвайте апарадха. Апарадха означава обида към преданоотдаден, оскърбление към някой, който искрено се стреми да обожава Бога, от цялото си сърце. Защото такъв чист преданоотдаден винаги живее в сърцето на Кришна. Така че ако осъждате, наранявате или пренебрегвате такъв преданоотдаден, значи се отнасяте пренебрежително към сърцето на Кришна. Затова недейте да извършвате апарадха.

            Апарадха означава също и невнимателно служене. Говорили сме за греха. Греховните дейности касаят тялото. Обаче апарадха засяга душата. Разликата е огромна. Апарадха носи след себе си много повече последици от обикновения грях. Ала е много трудно ако се налага да съветваме някого да не мрази, да не критикува дълбоко, да не таи лоши чувства срещу някой друг. По позитивен начин бихме могли да кажем: обичайте преданоотдадените. Защото на Кришна това много ще му хареса, Той ще го оцени. Ако служите на бхактите, ще уловите самия Кришна. Защо? Защото Кришна няма възможността да им служи. Обикновено хората обожават Бога, защото е всесилен. Ала нашият Кришна не е всесилен. Той не може да служи на Своите преданоотдадени, защото те не са склонни да приемат каквото и да било служене от Него. Това е един вид недостатък на Кришна. Изпълнен е с желание да служи, но никой не иска да приеме! Какво да стори Той? Това е такъв проблем за Кришна! Освен че не е всемогъщ, Той не е и всезнаещ, понеже не знае какво да направи. Но Той иска да разбере чувствата и сърцето на предания! Сърцето на Кришна копнее да разбере сърцето на предания! А преданият винаги търси сърцето на Кришна! Така те и двамата тичат един подир друг. Това е неспирен бяг, без предел! Единият тича след другия, другият тича след първия. Затова трябва да изследваме сърцето на ваишнавата. Понеже Кришна не само събира такса от гопите на труднопроходимите места; Той си има и места, на които се крие. А главното му скривалище – това са дълбините на сърцата.Leave a Reply