Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предния брой)

 

Въпрос на Яшода: Искам да попитам за степента ванапрастха; какви качества се изискват там? Не беше споменато.

Тиртха Махарадж: Ванапрастха е нещо съвсем просто. Видяхме, че санняс е твърде възвишено. Грихастха е прекалено сложно. Брахмачария е много аскетично. Може би все пак има измъкване – ванапрастха! Вероятно Кришна иска да запази именно това в тайна – Той крие най-хубавото, шоколада! И така, орденът ванапрастха не е нищо особено: просто се отказваш от дома, от семейството и от дрехите си; обличаш се с дървесно лико и събираш червени боровинки за храна, нямаш право да готвиш; и изпълняваш яги и жертвоприношения по цял ден. Ванапрастха ки джай! Така че това е скритото шоколадче, което не бе изброено в списъка.

Ямуна: Махарадж, можете ли да си представите колко ли тежък трябва да е семейният живот, след като това е мечтата на грихастхите – ванапрастха.

Тиртха Махарадж: Всъщност ванапрастха се счита за подготовка за санняс, за пълното себеотдаване. Това е преход от светска ангажираност към божествена заетост.

Разбира се, всички класически стандарти на тези ордени са много трудни за практикуване в наши дни. Защото виждаме как ролите са се объркали. Понякога хората отиват при саннясите, за да питат за работа или за някаква подкрепа. Понякога на брахмачарите им се налага на практика да работят, да печелят пари, вместо просто да живеят от подаяния. Понякога и семействата не могат напълно да отговорят на изискванията. В наши дни всичко е примесено, затова да се практикува ванапрастха в класическия смисъл е почти невъзможно – а не е и нужно, така че не се налага да отивате в гората.

Ала стъпалото ванапрастха идва в един определен период от живота; понеже семейният живот е за създаване на потомство. А когато, съобразно естествения аранжимент, тази телесна функция за плодовитост започне да запада, това е времето да отбележите, че вече трябва да насочите енергията и вниманието си към следващото стъпало. То показва, че сега можете да намалите своята прекалена ангажираност в светските дела и да посветите повече време на духовното си служене. Така че всичко си е подредено от природата и ако внимателно разсъдим, ще разберем защо е наредено по такъв начин. Проблемите започват, когато като шестдесетгодишни мъже или жени се опитваме да се държим като двадесетгодишни хлапета.

Това е ванапрастха – остани на своето място, но посвещавай повече внимание на духовността.

Въпрос на Кришна Катха: Възможно ли е да придобием нови качества или просто пречистваме онези, които имаме?

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че първо имаме задачата да пречистим тези, които имаме; сетне нека придобием онези, които ни липсват. Ако разчитаме единствено на себе си, тогава е невъзможно да се сдобием с каквото и да било. При все това, ако Кришна иска да ви даде нещо, нима можете да речете: “Не, благодаря Ти!” Но ако Кришна иска да ви отнеме нещо, можете ли да Му кажете: „Недей!”

Въпрос на Сарасвати: Бе споменато, че изначалното послание е записано в сърцата и душите на съществата. Каква е природата на тайната и как се разкрива тя? Посланието едно и също ли е, проявявайки се на различни нива?

Тиртха Махарадж: Това е сложен въпрос – каква е природата на съкровеното послание в душата, дадено от Бога в началото. Някои мъдреци твърдят, че душата притежава пълно познание, че тя разполага с достатъчно знание да се завърне у дома, обратно при Бога. Тъй като душата принадлежи към пара-шакти, или божествената шакти, по-висшия тип енергия, ако това изначално съзнание се разкрие, и ако външните обстоятелства подпомогнат вътрешното израстване – ако съществува паралел и хармония между вътрешните и външните условия – тогава напредъкът е безпрепятствен. Понякога има разместване или съревнование между вътрешните и външните обстоятелства; въпреки всичко, било от страната на вътрешното послание било откъм външните условия, вестта е вярна: “Животът е труден,ала помощта е близо. Ти не си центърът на вселената. Съществува божествена подредба. И божествената любов е пътят.”

 Leave a Reply