Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 24.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Не само човешкият микрокосмос се сравнява с лотос вътре в структурата на сърцето. „Брахма Самхита”, например, сравнява абсолютния център на цялото битие с лотосово цвете. Казва се, че това хилядолистно лотосово цвете е най-висшата обител Голока, а насред този лотос живее Кришна. Това е нашата концепция за източника на цялото творение. И се казва, че по листенцата на този космически божествен лотос са написани думите на махамантрата. Шрила Шридхара Махарадж казва, че имената на Бога идват от божествената сфера, но това е по-скоро общо разбиране. И добавя, че името на Кришна идва директно от Голока. Затова понякога пеем: голокера према-дхана харинама-санкиртана[1] – „съкровището на божествената любов в Голока е харинам санкиртан.” Именно това е донесъл Махапрабху. Така че ако сме част от санкиртан движението, значи сме част от голокера према, от това съкровище на Голока. Трябва да имаме тази дълбока убеденост.

И така, нашите индивидуални тяло и ум, космическото лотосово цвете – толкова е красиво! Но какво следва по-нататък? Има ли още нещо, свързано с лотосовото цвете? Ако имаме една мандала, тя също е съставена от лотосови листенца, от лотосови цветя като символи. Отвън всички мандали са правоъгълни. И на главните четири посоки ще видите врати. Правоъгълно винаги означава материално, грубо; това означава, че идваме от материалната сфера, от външната сфера. И трябва да преминем през тези врати, за да се доближим до изначалния извор на творението – който разбрахме, че е лотосово цвете, където танцува Кришна и където е написана махамантрата.

И така, ако навлизаме в мандалата, това означава, че следваме нашия духовен процес. От материалното съзнание, което е четвъртито, навлизаме в сферата на духа, в духовното съзнание, което е красиво и хармонично заоблено като кръг. А коя е нашата най-висша мандала? Това е раса-мандала – прекрасният танц на гопите и Радха-Говинда.

В йога най-общо съзерцават мандали като инструмент за медитация, като визуален обект на медитация. Но какво представлява тази мандала за нас? Вие сте много специални йоги, защото вашата асана е да седите на лекция в продължение на два часа с кръстосани крака. Вашата прана-яма е вашият бхаджан. Необходимо е да съберете цялата сила на дъха си, за да излезе добре песента. А най-висшият контрол над дишането е когато гласът ви пресекне и дъх не можете да си поемете.

И каква е тази мандала на предаността?

(следва продължение)

[1] Ред от песен на Нароттам дас ТхакурLeave a Reply