Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Санкиртан означава съвършенството на киртана, съвършенството на възпяването. Най-доброто приложение на способността ни да говорим е да използваме думите си във възхвала на Върховния Бог. Това е трудно осъществимо – да говорим единствено хари-катха и нищо друго – но от лични житейски преживявания можем да разберем как става. Ако един младеж се влюби в някоя девойка, той не може да говори за нищо друго. Само за нея. По същия начин, ако изпитваме такава дълбока привързаност към Кришна, Бога, ще ни бъде много трудно да говорим за каквото и да било друго.

И така, съвършенството на речта е да слави Бог. Съвършенството на ухото е да слуша за Него. Съвършенството на окото е винаги да Го вижда. И това не касае физическите очи, а божествения взор.

А съвършенството на тялото е то да бъде използвано в служене на Кришна. Вие, като човешки същества, имате толкова много способности. Толкова много енергия ви е дарена по Божия промисъл. Цялото ви тяло пламти от енергия. То не е студено, температурата му е тридесет и седем градуса. Гори постоянен огън. Постоянна енергия. Очите ви блестят. Ръцете ви се движат. Сърцето ви бие. Изпълнени сте с енергия. Не пропилявайте енергията си безсмислено. Живейте за най-добрата цел! А коя е най-добрата цел, за която да се живее?

Да умреш. Тъй или инак ще умрем. Това тяло ще изтлее. Ала нека изтлее в името на Бога. Нека умрем – за материята! Да умрем – за този свят. За да се родим наново в следващия свят, в божествения живот.

Умри, за да живееш. Това е съвършенството на живота – да умреш. Което е тежко за чуване послание. Сега мнозина от вас се усмихват, но настъпи ли моментът, кой знае каква физиономия ще покажем. Дали ще срещнем четиримата пратеници, или тримата пратеници. Четиримата пратеници идват отдолу, а тримата пратеници – отгоре. Вестоносците на смъртта – ямадутите – носят посланието за края. И когато ги видите е доста страшно. Онова, което е описано във Ведите, е потвърдено от някои люде, които са имали преживявания, близки до смъртта. За повечето от тях е плашещо. Обаче ако срещнете вишнудутите, те носят различно послание. Понеже Вишну е Богът-закрилник. Той е Богът на живота – Той ви пази. Неговите пратеници носят вестта за вечния живот – който всеки би искал да има. Ала малцина са онези, които са готови да платят цената. При все това, някаква мъничка цена трябва да заплатим, за да се сдобием с вечен живот – който бездруго вече имаме, единствено трябва да осъзнаем това.

Ако не пропиляваме енергията си и влагаме всичките си ресурси в най-добрата цел, ще ни бъде по-лесно да разберем нещичко за съвършенството. Съвършенството на живота е да умрем за себе си и да се родим за Бог. Ако живеете за себе си, не живеете за никого; ако живеете за Кришна, живеете за всички.

Винаги се стремете да търсите съвършенството. На материално ниво то е много трудно да бъде открито. Всъщност е невъзможно. Но дойдем ли до божественото ниво, тогава е невъзможно да намерим каквато и да било грешка. Тук не можете да съзрете съвършенство; оттатък не можете да зърнете грешка. Кое място избирате?Leave a Reply