Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Както знаем, в християнството един от начините да подходим към Бога е да се боим от Него. За щастие, в йога не е така. Ако се боим от Него, как бихме могли да Го обичаме?!

Тиртха Махарадж: Може би трябва да зададете този въпрос на някой християнски свещеник. Но без съмнение изразът „страх Божий” не означава просто, че човешките същества трябва да се страхуват. Да се боиш от Бога означава да Го следваш, да Му се възхищаваш и т.н – така че е в по-широк смисъл. Въпреки всичко с това чувство или с тази дума се е злоупотребявало през вековете. Като се казва колко сте грешни и как ще отидете във вечен ад ако не се отдадете на часа, е много лесно да се изплашат хората. Незабавно човек запретва ръкави да направи нещо, но все пак може би има и други подходи. Само помислете за този най-велик и най-популярен символ на християнството – Исус на кръста. Това е много болезнена картина. Но ако погледнем, да речем, „Бхагавад Гита” – Бог, Кришна, който напътства Своя приятел Арджуна, макар да им предстои страшна битка, там няма страх. Или ако си спомним любовната прегръдка на Радха и Кришна – там няма страх. Кришна, като символ на бхакти-йога, или пътя на предаността, е пленителен момък, който свири на флейтата си, запазва за преданите Си това, което имат, и им дава онова, от което се нуждаят – така че няма място за страх. Нашето мото е: “Възпявайте имената на Бога и бъдете щастливи!” а не: “Покръстете се и страдайте в страх!” За щастие Чайтаня Махапрабху, нашият спасител, който е аватарът за настоящата епоха, донесе щастливата вест: “Кали-юга свърши! Тъмната епоха свърши! Просто се присъединете към щастливия танцувален киртан на отдадените души! Хари харайе нама кришна ядавая намаха!”- такъв е Неговият призив.

Визията на индийската мъдрост е напълно различна. Тя не казва: вие произхождате от първородния грях на своите предци. Адам съгрешил в началото, а пък аз страдам сега. Хайде де!

Но в действителност, името Адам е много символично. Ако прочетете Адам на санскрит, ще означава адама – адама значи „без контрол”. Имало е едно единствено условие: “Не късай този плод! Можеш да ходиш където искаш, само не късай този плод! Недей да мислиш за червен велосипед.” Какво станало? Веднага изял плода. Адама – липсва ли контрол, ще последват страдания. Затова трябва да практикуваме йога, защото йога означава „контролирай се”. Но нашата визия е, че душите, всички ние, идваме от божествен източник. Нашият произход не е грехът, произходът ни е божествеността. Всички вие сте духовни искри, а не бъдещи кандидати за вечен ад. А щом идваме от духовната сфера, значи можем и да се завърнем там.

Такава е разликата във вижданията. Индивидуалните души имат качества, подобни на Божиите. Върховният е вечен, съзнателен и щастлив, и по подобен начин вие също сте вечни, съзнателни и щастливи. Единствено илюзията ни носи погрешното разбиране, че това не е така. Вие сте вечни – това означава, че не сте това ограничено, временно тяло. Вие сте съзнателни – което значи, че не е нужно да събирате дипломи на стената, че не става въпрос за ум, но това е съвсем естествена функция на душата. И в крайна сметка, вие сте щастливи. Някои психолози дават определение за щастие – “когато не страдате прекалено много, това е щастие.” Съжалявам, но бъдете по-позитивни, драги мои. Дайте ми истинска дефиниция за щастие. А истинската дефиниция за щастие е, когато се свържем отново с Върховния. Йога означава връзка.

Въпрос на Кришна Прия: Щом произлизаме от Бога, защо е настъпила тази раздяла? Защо трябва отново да Го намираме?

Тиртха Махарадж: Защото без раздяла няма среща. Искаме да се срещнем с Него, но без раздяла няма среща. Срещата започва с раздялата.Leave a Reply