Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ще прочетем още един важен стих от втора глава на „Бхагавад Гита”: В това усилие няма загуба или намаляване. И най-малкият напредък по този път може да предпази човека от най-опасния страх.”[1]

Кришна започва Своето изложение върху йога. Досега той преподаваше санкхя, анализ. Ако направиш това, ще имаш такъв и такъв резултат; това е едно, а онова друго – анализ. В предишния стих Той казва: Дотук аз ти описах това знание чрез аналитично изследване. Сега чуй как ще го обясня от гледна точка на действието без кармични резултати. О сине на Притха, ако действаш в такова знание, ще се освободиш от робството на дейностите.”

И така, досега беше санкхйе – “Аз обяснявах нещата от гледа точка на санкхя” – а сега: буддхи-йога. Буддхи означава интелект, или йогата на просветлението, така да се каже. И тъй, първата лекция върху йога, дадена от Кришна на Арджуна, е текстът, който тъкмо прочетохме. Можете да се избавите от страховете си. Това е йога! Йога означава да бъдем свързани, а когато сме в досег с Кришна, никакъв страх не може да проникне. Никакви зли духове, никакви лоши въздействия, нищо погрешно не може да се случи ако сме свързани. И ако вникнем дълбоко в думите на Кришна, от този стих става ясно, че простото аналитично изследване няма да ни помогне да се избавим от страха. Може да станете много интелигентни, много добри в анализа, ала трябва да станете йоги, за да се освободите от страха. Така че вместо аналитичен ум, нека имаме синтезиращ ум. Анализ означава да направя дисекция на проблема. Но синтез означава, че мога да сглобя всички парченца едно до друго така, че да добия по-ясна картина. Анализът няма да ни донесе щастие и удовлетворение. Защо? Защото ако анализирате каквото и да е материално нещо, в крайна сметка ще откриете измамата в него. Или скандала. А ако анализирате нещо духовно, с този метод няма да стигнете доникъде. Понеже духовните тайни не са от компетентността на анализа. Трябва да се преклоним пред по-висшата истина. Не можем да я анализираме! Затова от санкхя, от анализа, трябва да стигнем до йога, което означава обединение, синтез. Както Шрила Шридхара Махарадж казва: теза, антитеза, синтез. Това е йога – да бъдем във връзка, свързани с абсолютната истина. Незабавно щом се свържем с абсолютната истина, страхът ще се изплаши и избяга.

Някога, много отдавна… великите мъдреци се събрали и запитали Брахма, върховния интелект във вселената: “Кажи ни, кой е най-висшият аспект на Бога? Кое е най-възвишеното име на Бога? Коя е най-възвишената мантра, която трябва да се възпява? Коя е окончателната форма, върху която трябва да се медитира?” И тогава Брахма започнал да отговаря. Дал една тайна формула. Тя започвала с „ом” и завършвала със „сваха”. Не искам сега да казвам тази мантра. Ала когато започнал да тълкува различните думи вътре в мантрата, тъй като там били включени имената „Кришна” и „Говинда”, той обяснил, че страхът се изплашва и побягва, ако повтаряте тези имена на Бога. А когато пеете „сваха” в края на тази мантра, това ще накара целия свят да се промени.

Макар че страхът е наш стар познайник. И аз съм съгласен, че в този свят на груба материална илюзия, имаме добра причина да се страхуваме. Много хора искат да се избавят от страха. Ходят на бойни изкуства, на психотерапия, на какво ли не. Ала забравят това предложение: бъдете свързани с Бога и тогава ще се отървете от страховете си.

В тълкуванията към „Веданта Сутра” се обяснява, че онези, които са се отдали напълно на Кришна, не биха изпитвали страх. Ала оттук разбираме, че тези, които не са се отдали напълно, ще се страхуват, и с право. А ако приложим тази сентенция за себеанализ: имаме ли дори малък страх ще трябва да разберем, че все още не сме се отдали напълно на Кришна. Ако, обаче, сте станали безстрашни, това е велико постижение.

И така, отдаването донася безстрашие. Ако се отдам под крилото на закрилящ Бог, ще бъда защитен. Дори да ме сполитат изпитания, те ще са за мое добро.[1] „Бхагавад Гита” 2.40Leave a Reply