Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ако Вриндавана я нямаше, би трябвало да я създадем. Защото във Вриндавана всичко съществува, за да служи на Върховния Бог. Гопите избиват мляко за удовлетворение на Кришна. Семействата отглеждат децата си за радост на Кришна. Те засаждат семената и жънат реколтата заради Него. Тези хора живеят за Кришна.

Людете на запад обикновено са твърде заети, тичат насам-натам. Всички ние сме много заети с извършването на някакви дейности. Обаче действието води след себе си реакция. Недейте да обвинявате реакцията; мислете какво вършите. Когато се храните, вие внасяте енергия в единия край на тялото; а от другия край ще излезе друг вид енергия. Ако действате от едната страна, от другата страна ще се прояви последица. Не обвинявайте последицата. Мислете как постъпвате.

Заети сме, несъмнено; но трябва да сме много внимателни по какъв начин употребяваме енергията си. Защото каквото и да правите, то ще принесе някакъв плод, някакъв резултат, някаква реакция. Дейността сама по себе си не стига. Дейността трябва да се съпътства със съзнание. Затова не действайте, без да разсъждавате. Не действайте, без да обмислите самата постъпка и резултатите. Разбира се, това не означава преди всяка най-малка крачка да пресметнете всичко в главата си; защото в повечето случаи по ежедневните въпроси ние знаем как да постъпваме. Ала дори тези относителни дейности следва да хармонизираме с Върховния Бог. Тъй че, ако избивате млякото си вкъщи, правете го за Кришна. Или ако пасете кравите си денем, правете го за Кришна.

Гопите например понякога забравят за този принцип, понеже са простодушни селски девойки. Доят мляко от кравите и го правят на извара и на кисело мляко. Обаче тъй като кравите дават твърде много мляко, обикновено те отиват в недалечния град. Тяхното родно селце се нарича Вриндавана, а градът, в който отиват, се казва Матхура; и така, те продават киселото мляко в Матхура. Но Вриндавана е много красиво място. Там има и някои потайни кътчета, откъдето е много трудно да се премине – има големи скали. И Кришна познава всички тези места; затова, когато гопите минават, Кришна им препречва пътя и казва: “Не! Не може да преминете. Няма начин. Трябва да платите такса.” Гопите отвръщат: “Как тъй ще плащаме такса?! Та това кисело мляко принадлежи на майките и на бащите ни.” Което означава, че те забравят за Кришна. Но на Кришна не му стига да му поднасят нещо доброволно; Той се стреми да си го открадне, да го отнеме насила.

Обикновено ние не продаваме кисело мляко по градовете. Обикновено не пасем кравите денем. И аз бих могъл да изредя дълъг списък с неща, които обикновено не правим. При все това, каквото и да вършим, трябва да бъде в хармония с божествената воля на Кришна. Действайте по хармоничен начин; тогава и резултатите ще са съответстващи. Ако постъпвате глупаво, няма значение колко сте активни, дори още повече последици ще ви се струпат. Затова не бива да виним реакцията; следва да премисляме как да действаме правилно.

По тази причина, следването на основните напътствия, взимането на участие в практическото служене на живота в преданост и поддържането на една добра садхана – лична практика на духовна занимания – тези неща биха ни помогнали. Обаче един път Шрила Прабхупада казал: “Просто се стремете да обичате Кришна!” Това е тайната. Тогава ще е много лесно да забравим за експлоататорската си нагласа. Това е най-висшият тип познание. То всъщност не е и познание, а мъдрост. И на такова най-извисено ниво ще разберете как да зарадвате Кришна.

Ала веднъж един човек ми каза: “Това е твърде възвишено за мен!  Всичко, което чувам, ми звучи толкова непрактично; не мога да го приложа в живота си.” Което, нека признаем, е повече или по-малко вярно. В повечето случаи слушаме за пълна отдаденост. А какъв е процентът на нашата отдаденост? Петдесет на петдесет би било добре! Но дори и това е твърде много; какво да говорим за сто и осемте процента отдаденост на истинските ваишнави?! Или пък – чуваме за екстаз. Къде е този екстаз? Екстаз означава да стъпиш извън себе си, извън своето съществуване. От бхава (съществуване) да достигнеш до бхаава (екстаз). Това е огромна стъпка! Двете думи са много близки по звучене; и това показва, че изначално, както би трябвало да бъде, животът е екстаз! Това е единствената причина да се живее – да се усети този вкус. Затова не бива да си пилеем времето. Защото не се ли присъединим към бхактите, пропускаме нектара. Тогава сме първи глупаци! Защо да изпускам нещо, което е вечно и услажда сърцето и душата ми?! Не губете време.

 Leave a Reply