Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 17.08.2017 сутрин, Лудащо)

Благоприятната среда. Започнахме оттам – как да създадем благоприятна среда за обожание на Върховния Бог с Неговите любящи предани. Има някои външни условия. Шрила Прабхупада описва какви са външните условия, които благоприятстват чистото възпяване на светите имена. Той казва, че трябва да намерите уединено и красиво място, на брега на езеро, пълно с патици, лебеди и други птици, които пеят и се движат приятно, така че всичко около вас да е прекрасно и външното обкръжение да осигурява тази естествена природна красота. Защото тогава сърцето и умът ви ще са по-спокойни и ще можете да се съсредоточите по-лесно върху своето служене и върху любимия си Бог.

Тук в Лудащо уединението го има. Дадено е и определено ниво на красота. Патици липсват, както и вода. Седим на брега на езеро, обаче в него няма вода – какво да се прави? Но пък лебедите са тук. Това сте вие, чисти души. Освен това те често се появяват в небето по време на сутрешната ни медитация. Така че мисля, всички външни условия като цяло ги има.

Но какви са вътрешните условия за възпяване на светите имена? Считам, че винаги е много добре да си напомняме за важността на святото име, за природата на святото име и за практиката на святото име, защото това е една същина по нашия път. Благоприятна среда означава и външна, и вътрешна. Красота отвън и умиротворение отвътре.

И така, позволете ми да цитирам един уважаван ученик на Шрила Прабупада. Това е от Гоур Говинда Свами, „Главният резултат от нама”.

„Като говорим за святото име, има три категории: оскърбително мантруване, намабхаса и мантруване без оскърбления. За тези, които мантруват с оскърбления, името ще сбъдне материалните им желания. Тъй наречените религиозност, икономическо развитие и изпълнение на материалните желания се дават от името, повтаряно с оскърбления. Ако човек достигне нивото намабхаса, той ще получи мукти. Името дарява тези четирите: дхарма, артха, кама и мокша. Но не това е главният резултат от нама. Всичко това са второстепенни резултати и се постигат автоматично. Например, посаждате мангово дърво и основната ви цел е да берете манго. Второстепенният резултат обаче е, че когато манговото дръвче порасне голямо и разпростре клоните и вейките си, то ще ви осигурява прохладна сянка, както и гориво. Вашата главна цел е да наберете зряло манго, но второстепенните цели се изпълняват от само себе си. По подобен начин, името ще ви даде дхарма, артха, кама и мокша, но това не е главният резултат от нама.

 Главният резултат от нама е кришна-према. Ако мантрувате без оскърбления, чисто, ще получите кришна-према, а това значи Кришна. Особено в Кали Юга, понеже святото име е инкарнация на Кришна. Няма друга инкарнация.

Няма разлика между името на Кришна и самия Кришна. Става въпрос за чистото име, шуддха-нама. Ако повтаряте чистото име, ще получите кришна-према, а по този начин ще получите и Кришна. Автоматично ще се сдобиете и с дхарма, артха, кама и мокша, ала чистият предан никога не жадува за тях.”

Така че не е въпросът просто да следваме практиката, важно е качеството на практиката. Веднъж Гурудев разказа, че в Индия дори политиците знаят, че мантрите са много могъщи. Когато Индира Ганди паднала от власт, имала един съветник, който предприел отречение да повтаря махамантрата, за да се върне тя отново на власт. И Гурудев каза: „Това е политическо мантруване”. Не е чистото име, защото целта е нещо друго. Това е тайна предизборна кампания.

Така че въпросът не е само в практиката – например мантруване – но как мантрувате. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Има толкова много различни манталитети при мантруване.

(следва продължение)Leave a Reply