Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж 25 май 2006, София)
В крайна сметка процесът на Бхакти трансформация ли е? Нещо съществува, а вие трябва да се сдобиете с нещо друго? Защото това означава трансформация… Или по-скоро е един вид разкриване. Или бихме могли да добавим съживяване. Нещото си съществува и вие просто наново го изваждате на повърхността. Защото духовната характеристика, духовната джива, атма, душата си е винаги същата. Мъничко е покрита от илюзията, но си е все същата. Затова чрез процеса на йога трябва да отлюспим всички тези слоеве от душата и да пробудим изначалното й състояние. Според „Шримад Бхагаватам” мокша означава да постигнеш изначалното си състояние и да действаш в съответствие с него. В „Чайтанйа Чаритамрита” се казва: да пробудиш спящата любов в сърцето си, божествената любов.
Изначално всеки е вайшнава, защото всеки идва от, чрез, посредством Вишну. Затова от философска гледна точка, всички произхождаме от едно семейство. Има два типа хора: едни, които знаят и развиват това; и други които не знаят – все още. Вие към коя група принадлежите? Към тези, които имат някаква представа, или са съгласни каквото и да им кажат? Или притежавате твърдата убеденост – ДА, аз принадлежа на моя Бог! Имам Бог, имам учител, имам братя и сестри – на работа! Вярата без дела е мъртва. По някакъв начин трябва да изразим вярата си. И ако пробудим тази спяща божествена любов, тя също ще се нуждае от някакъв израз.
Обаче знаете, когато искаш да събудиш някого, понякога отнема доста време. Например да се вдигнат от сън брахмачарите е трудна работа. Свамиджи става от ранни зори и се опитва да направи каквото може с медитация, с будилници, с какво ли не – само и само да изкара брахмачарите от спалните им чували. Когато искаш да събудиш някой, понякога е достатъчно да извикаш :”Харибол!” и той скача. Друг път отговор няма. Можеш да викаш колкото щеш – отговор няма, дълбок сън. Тогава се налага да разтърсиш човека – може би така ще успее да дойде на себе си.
По същия начин ако искаш да пробудиш собствената си душа, понякога е достатъчно да извикаш името на Кришна. Друг път трябва гуру да те разтърси за да дойдеш в съзнание. И понякога е нужно дълго време за да дойдеш в съзнание.


Leave a Reply