Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
imga2668

Въпрос: Какво бихте казали за емоциите, идващи от дребните удоволствия в живота?

Свами Тиртха: Те са много важни, тъй като отразяват изначалното и пълно удовлетворение на душата. Често пъти очакваме някакво велико просветление или изключително прозрение, въпреки че Господ ни изпраща толкова много мънички детайли, за да открием пътя обратно към дома, обратно към Него. Така че, разбира се, за всички тези дребни сигнали си има добра причина. Те би трябвало да ни напомнят за онзи, който ни ги осигурява. Но в крайна сметка трябва да виждаме и техните ограничения. Не можем да бъдем удовлетворени с половинчати решения. Нужно ни е цялостно решение.

Въпрос на Ямуна: Махарадж, моля ви, не приемайте този въпрос като забавен, той е много сериозен. Дочух го докато идвах насам сред слушателите. Той е: „Защо учителите по йога понякога се разболяват?”

Свами Тиртха: За да проявят състрадание. Защото тези мънички микроби и бактерии също се нуждаят от подслон. Животът е служене. Трябва да служим и на тях. А също така и за да покажат на останалите хора, че всички сме братя и сестри.

Ямуна: Чрез споделяне на микробите?

Свами Тиртха: Чрез споделяне на проблемите. Но какво да говорим за някакво малко страдание, дължащо се на болест; не забравяйте, че великите са подлагани на тежки изпитания. Преди Бог Исус да възкръсне, той е трябвало да умре на кръста. Всеки харесва възкресението, но никой не е готов да отиде на кръста. Без жертва, без да посветите себе си, няма да постигнете целите си. И колкото по-голям е стремежът ви, пред толкова по-големи изпитания трябва да се изправите.

Веднъж бях болен докато посещавах Индия. Затова отидох в клиниката на доктор Шарма във Вриндавана. Разбира се, него го нямаше, а хората, които седяха там, ми казаха: “Спокойно, той скоро ще дойде.” Накрая докторът дойде и много се зарадва, че си е намерил партньор за разговор. Той каза: “О, чели ли сте онази толкова важна статия, че силата на тялото не зависи от приема на храна, тоест, че човек може да живее от прана?” Аз едва можех да се държа седнал на стола. Най-сетне му рекох: “Това е много хубаво, докторе, но знаете ли, аз съм дошъл тук като пациент.” Тогава той каза: “О, много добре!” и започна лечението. След което рече: “О, сега вие извършвате божественото забавление да боледувате.”

Така че понякога дори учителите по йога навлизат в това поле. Въпросът не е защо понякога се разболяваме, но по какъв начин гледаме на нашата болест. Защото какво е болестта? Това е изплащане на карма. Страданието се равнява на намаляване на кармата. Така че на практика това е нещо добро. То е начин за пречистване.

Ала според философската теория на Аюрведа, всяка болест идва от определен източник. Болестта като принцип идва от един източник и това е моралната деградация. В Златната Епоха хората не са боледували, тъй като не са имали нито грехове, нито грешки. По-късно, с напредъка на деградацията, болестта също се появила. И тъй като сега живеем в Кали Юга, която е тъмната Желязна Епоха, хората се измъчват от четирите типа страдания. Раждане, смърт, болест и старост – това са страданията на живота. Така че се налага да ги споделяме, тъй като сме човешки същества. Затова съществува болестта. Тя е общовалиден принцип, не можем да я избегнем. Разбира се, ако кармата ви е по-пречистена, по-малко болести ще ви сполитат. Това е още една практична страна на практикуването на йога.

 Leave a Reply