Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В шастрите има истории, как Бхригу Муни искал да провери боговете. Той оскърбил всеки, когото срещнал, защото желаел да ги изпита – Шива, Брахма, а също и Вишну. Шива оскърбил с мисли. Брахма оскърбил с думи, не му отдал дължимата почит. Но Вишну оскърбил с ритник! И каква била реакцията на Бог Вишну? Той рекъл: „О, надявам се не си нарани крака?” Бхригу ритал Бог Вишну, а Неговата основна грижа била: „Дали не си удари крака?” Тогава всички риши муни стигнали до заключението че „Вишну е Върховният” тъй като не бил засегнат.

Бхригу Муни обидил Шива като си помислил: „Хей, този Шива има доста странни привички – маже пепел по тялото си и всички останали мистични неща… грозничко е!” Само някакви си чувства! Но Шива начаса бил оскърбен, бил почти готов да приключи с него. След това когато Бхригу Муни срещнал Татко Брахма, той го обидил като не му отдал нужния респект, обидил го с думи. Разбира се, Брахма също се оскърбил: „Хей синко, аз съм по-старши, аз съм твой баща, защо не ми отдаваш дължимата почит – на това ли съм те учил?” Все пак той бил малко по-мек в реакциите си. Но Бог Вишну бил толкова внимателен, че единственото му безпокойство било доброто състояние на крака на Бхригу Муни.

Как можем да се научим на истинско смирение? Като следваме примера на чистите предани. Това е най-добрият начин да се научим на смирение.

Веднъж служих заедно с един бхакта в продължение на два месеца. И когато трябваше да се сбогуваме, той ми даде съвет: „Ключът за встъпване в божествената област е смирението. Отнеси това послание със себе си.”Leave a Reply