Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Яшода: Как да служим по-добре на святото име?

Тиртха Махарадж: Как да му служим по-добре? Бих казал: просто оставете процеса да работи върху вас. Това е достатъчно.

Веднъж срещнах един човек, който ме попита: “Какво е твоето служене?” Отвърнах: “Нямам някакво специално служене. Правя нещичко в градината, хапвам прасадам… Това ми е служенето. И освен това едно нещо – стремя се да не препятствам плановете на Махапрабху.” Такава трябва да бъде нашата линия на поведение. Да не създаваме проблеми на Кришна.

Така че оставете святото име да работи върху вас. Казва се: бъдете смели със святото име, за да бъде и святото име смело с вас. В същото време трябва да сме като кучето – да искаме много, но да сме доволни и на малкото. Искаме всичко, искаме пълното постигане. Но дори и нещо мъничко да постигнете, трябва да сте удовлетворени.

Мантруването е велико изкуство. Не бих казал, че е велико познание, наука, по-скоро бих го нарекъл велико изкуство. Защото то представлява развиване на емоционална връзка между човека и Бога. Разбира се, има си и своята научна страна – например, западните учени най-сетне стигнаха до заключението, че всичко е вибрация. Преди две или три години дадоха Нобелова награда по физика за едно ново откритие – откриха, че тази материална вселена има „природа с тъмно тяло”. Научният термин е „природа с тъмна материя”. Фоновата вибрация, основният енергиен импулс, стоящ зад всички проявления, притежава такава „природа с тъмна материя” – нещо тъмно стои зад цялото това битие. Нещо тъмно стои зад тази космическа вибрация. Йогите говорят същото от хиляди години – че зад творението стои едно тъмно тяло, че всичко се излъчва от тъмната снага на Махавишну. Обаче никой не им дава Нобелова награда за това. И слава на Бога!

Така че има и научна страна – ако създадеш вибрация, ще получиш и резултат. Правихме ли вибрационния експеримент? Не? Да го направим ли? Той е съвсем прост. Практически можем да повтаряме всичко, но в този кръг нека мантруваме махамантрата, а после ще докосваме различни части от тялото си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Докоснете гръдта си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. А сега върха на главата си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Виждате ли? Всичко е вибрация. Можете да почувствате резонанса по цялото си тяло. Ала това не е просто физически резонанс. В него има нещо повече. Защото звукът притежава различни аспекти. Първият е физиологическият аспект – някаква вибрация достига ухото ви, долавяте я, а сетне я чувате. След това го има и смисълът на думите, които достигат до вас. След това идва и чувството, което те пораждат у вас – това е третата фаза. А четвъртата фаза е невъзможно да се опише с думи – това е трансценденталният ефект. Така че дори и да подходим по научен начин, пак достигаме до някои забележителни резултати.

Но ако сте бащи и майки, или ако си спомните собственото си детство, тогава естествено ще знаете, че да викаш някого по име е много сладко. Всички майки и бащи обичат да повтарят имената на децата си. “О, скъпи мой едикой си” – винаги повтаряте имената им, защото ги обичате. Това установява много дълбока и любяща връзка. И в повечето случаи не ви стига едно име, официалното, а си измисляте някакви свои названия, прякори – нещо лично. По същия начин и Кришна има безброй имена, например Кришна-Говинда. Така че името ще ни помогне да установим много дълбока и много любяща връзка. Мантруването не е просто въпрос на количество, а на качество. Как да му служим по-добре? Влагайки повече качество.

Всъщност в шастрите се казва, че целият този свят, цялата вселена е разделена на имена и форми. Ако няма форма и няма име, тогава всичко е една обща маса, нали? Но ако има форми и имена, тогава можем да отличим индивидуалността. Мнозина смятат, че това е лошо. Аз мисля, че е много добро. Защото по този начин молитвите ни не потъват в забвението, а са адресирани към някого. Чрез този вибрационен ефект резонира не само тялото, но той докосва сърцето и душата. А това ще доведе до някои резултати. Вълшебната трансформация ще започне да се случва от досега на святото име. Щом желязото се превръща в злато от този досег, различните части на тялото също могат да добият различни качества. Например, както казва Садху Махарадж, започваш да пиеш с ушите; можеш да приемаш със сърцето и да говориш с очите. А какви са думите на очите? Поне няколко капки.

И така, пийте с ушите нектара на святото име. В сърцето ще настъпи промяна. И тогава очите ви ще разкажат какво се случва вътре.Leave a Reply