Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Дамодар: Може даден бхакта да обожава някои от бхактите, или в най-добрия случай да боготвори духовния си учител, без всъщност да разбира за какво говори учителят му. Може да е влюбен в някой от бхактите и заради това да идва. Трябва ли да се стремим да откъснем този бхакта от низшето му разбиране?
Тиртха Махарадж: Най-висшата дхарма е да си слуга на слугата на слугата – така че това не е низше разбиране. “Не знам кой е този Кришна, не знам кой е този гуру, но познавам този бхакта и искам да му служа”. Това е най-доброто! Това е най-възвишеното ниво! Как можем да откъснем предания от това ниво?! Досущ като гопите. Те не били високо образовани, разкрепостени и еманципирани жени от двадесет и първи век. Били прости селски девойки. Но когато видели Нараяна в храстите… Спомняте си историята: те търсели Кришна, защото Той бил избягал от танца раса. И гопите тичали толкова бързо, че почти щели да Го хванат. Тогава Той нямал друго извинение и си рекъл: “О, те ще ме настигнат всеки миг, затова ще си стоя тук и ще проявя облика си на Нараяна.” Четириръкият, величествено красив Господ стоял в храстите! Тогава гопите разгърнали шубрака и казали: “О! Намо Нараяна! Да си виждал нашия Кришна?” Те видели Бога очи в очи, великият Господ на вселената! Ала търсели своя възлюбен Кришна. Това е преданост, това е бхакти. Тях не ги вълнувал Всевишният. Искали любимия си Кришна.
По същия начин: “Не знам кой е този Кришна, не знам каква е тази мисия, но познавам този човек, той е прекрасен и искам да му служа.” Това е най-висшето. При все това трябва да сме разумни, да се стремим да бъдем разумни. Препоръчва се: трябва да се чувстваш като глупак номер едно пред духовния си учител. Но недей да се държиш като глупак номер едно. Защото тогава той няма да е доволен.
Трябва да се опитваме нещчико да проумеем. Разбира се, невъзможно е да проумеем, по-скоро нека следваме. Има такива, които много четат и изучават, но мисля, разбирате какво имам предвид. Всяко ниво на посветеност на Кришна, или на нещо което е скъпо на Кришна, свързано с Кришна, е добро. Ала винаги има шанс да обогатим своята отдаденост и привързаността си.Leave a Reply