Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
За да сме съвсем искрени и практични нека се молим се на третия Бог. Ситуация се усложнява все повече. Преди имаше само един Бог – Кришна. Сега имаме Бог – Кришна и Богиня – Радха. Добре, приемаме, имаме двама Богове. Но този третият какъв е?! Тези хиндуисти наистина са политеисти, изповядват многобожие! Но кой е третият Бог?

Нитйананда, гуру. Гуру принципът, гуру-таттва, гуру в личност е третият Бог. Всъщност гуру, Гурудев бива наричан Севак Бхагаван – слугата-Бог. Богът е Севйа Бхагаван – Богът на когото се служи. А гуру е Севак Бхагаван – слугата-Бог. Така че ако гледаме на Гурудев по този начин – да виждаме божествеността в настроение за служене – и ако му се молим, тогава това послание, това чувство и настроение ще дойдат и в нас. Затова за едно доста дълго време можем да кажем, че гуру е най-важният за ученика. Защо? Защото той ни помага да вървим. Истинският гуру никога не казва: „Обожавай мен” – и ние затова го обожаваме. Понеже той казва „Обожавай Бога”, ние приемаме съвета му по такъв начин, че следваме неговия пример. Защото дори за това да се молим, дори за развиването на чувствата се нуждаем от някакво напътствие. Това е наука. А в науката са имаме нужда от учители, от такива които я познават. Ние извършваме експеримента, но те знаят резултата. Така и в нашия духовен живот ученикът изпълнява практиката, той прави експеримента, но гуру би трябвало да знае резултата. В този смисъл гуру може да даде подобаващ съвет какво да се прави и как да се прави.Leave a Reply