Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Аз съм звукът в етера”[1]; този звук сътворява и подрежда вселената. Като Ом, като Логос, или Амин – който също е променена форма на Ом. И така словото, вибрацията на словото, внася много сила в неподредената вселена. Посредством тази сила хаосът става космос; безредието се превръща в ред.

Тук виждам много домакини. Знаете колко е трудно да се поддържа порядък в семейния живот. Непрестанно трябва да влагате все повече и повече енергия, за да поддържате същия стандарт. Не за подобряване – само за съхраняване, за запазване на стандартите е нужно да полагате толкова усилия. Защото редът в къщата обикновено клони към безпорядък. Досущ като нашия ум; постигнали сме определено ниво на подреденост в главата си, ала тя много лесно преминава в безредие.

Влагайте още и още енергия, за да поддържате стандарта си. И не само да поддържате, но да подобрявате. Защото поддържане означава, че другите ви задминават. Да речем, ако в едно състезание стратегията ви е “просто да съхраня позицията си, да си остана тук, да не помръдвам, да не отпадна”, тогава другите, чиято стратегия е да се предвижват напред, ще ви оставят зад гърба си. И в духовен смисъл не е достатъчно да запазвате същото положение; нужно е да се усъвършенствате.

Шрила Шридхара Махарадж дава съвсем практичния пример с велосипеда; натискате ли педалите, той се движи. Не ги ли натискате, обаче, ще паднете от колелото. Същото е с духовния живот – ако не натискате педалите, цялото ви движение ще замре и ще паднете. Затова, за да израстваме, за да вървим напред, трябва да положим малко усилие. И както съзидателното слово е способно да сътвори ред във вселената, по същия начин Махамантрата може да внесе ред в разбъркания ни ум. Аз съм звукът в етера”. Ако в етера на нашия интелект отекне звукът на Кришна, той ще създаде порядък.[1] “Бхагавад Гита”7.8Leave a Reply