Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
На нас не ни стига да назоваваме своя Бог или своята Богиня с едно име. Нужни са ни хиляда усти, за да възпеем хилядата имена на Шримати Радхарани. Нашият идеал е да разширим виждането си.

За мантруването на мантрите си има причина, има метод, има и цел. Ако знаехте целта, резултата от възпяването на тези 1000 имена на Шри Радхика, щяхте да сте мотивирани да пеете тази молитва. Затова сега ще ви разкрия пхала, плода, тъй като по такъв начин можем да възпяваме мантрите безкористно, единствено за възхвала, независимо от добрите резултати, които ще ни споходят. Пхала шрути: пхала е плодът, шрути – от слушането. Пхала шрути – резултатът от слушането: ако сте изслушали тези 1000 имена, ще получите следните плодове. В действителност тези имена са изречени в един разговор между Парвати и Шива. Парвати попитала: „Можеш ли да ми кажеш за тези имена? Можеш ли да ми кажеш нещо за Шримати Радхарани?” Шива, който е изпълнен с мистични сили, отвърнал: “Да, мога да ти кажа нещичко.” И тогава започнал: шри радха радхика кришна, и т.н.. А накрая казал: “О Деви, и така, аз ти разкрих хилядата имена на Шри Радха. Шри Мадхава е много удовлетворен от онзи, който рецитира или ентусиазира други да рецитират тези имена.“ Значи Мадхава е много доволен от вас. А кой е Мадхава? Той е Господарят на Богинята на Щастието. Така че, ако някой иска да постигне благословиите на тази Богиня, това е невъзможно без служене към Господаря Й. “О, скъпа моя, онзи, който е постигнал благосклонността на Шри Джанардана, няма нужда да се къпе в свещените води на Ямуна или да посещава свети места като Курушетра.” Кой е Джанардана? Джанардана е аспектът на Кришна като поддръжник. Поддръжник на живите същества. “Какво ли не може да постигне човек по милостта на тази молитва? Нима има нещо непостижимо чрез нея? Браминът може да постигне съвършенство в духовната и мощ, кшатрият да стане цар на света, ваишията да стане богат, а шудрата да се избави от пропадналия си начин на живот. Освен това, всички видове греховни дейности, такива като убийство на брамин, пиене на вино и кражба на чужда собственост на мига се разрушават по милостта на тази молитва.” Това са греховете, споменати тук. Убийството на брамин е най-незначителният грях. Представете си! Защото убивайки брамина, вие всъщност не можете да погубите душата, тъй като навреждате само на физическото тяло; но много по-греховно е да се пие вино, особено прочутото българско вино, понеже по такъв начин губите кастата си. А коя е най-порочната дейност? Да се краде чужда собственост, особено да се отнемат притежанията на ваишнава, брамин или гуру. Това не означава да си имам лозе, да си произвеждам вино, да избивам брамини, да крада чуждите неща, а сетне с голям ентусиазъм да пея тези имена, за да поправя грешките си.

И тук са споменати четири типа хора: браминът може да постигне съвършенство, кшатрията може да стане господар на целия свят, ваишията може да забогатее, а шудрата да се освободи. Вие къде се съотнасяте? Какво е онова, което искате? Радхарани ще ви го даде. Съвършенство? Ваше е. Пари? Вземете. Те внасят единствено смут в Голока Вриндавана. Искате да властвате над целия свят? Така да бъде. Щом искате само стъкълца – взимайте, взимайте…

Преданоотдаденият не е споменат тук. А какво ще постигне преданоотдаденият чрез възпяването на тези имена? То не подлежи на описание. “О Богиньо, няма съмнение, че по милостта на тази молитва човек незабавно се освобождава, защото в този свят няма нищо, което да се сравни с тези хиляда имена на Шри Радха. Не съществува нищичко по-благотворно и по-свещено от хилядата имена на Шри Радха нито на райските, нито на адските планети, нито в планините, нито под водите. О прекрасна, всички желания на човек, който възпява или слуша тези хиляда имена на Шри Радха с чист и контролиран ум на Екадаши, се сбъдват. “ И така, виждаме, че тази молитва изпълнява желанията. По какъв начин? Чрез постигане на милостта на Шримати Радхарани.

Затова е много добре да имате двама доброжелатели. Ако имате само един доброжелател и допуснете грешка, загазили сте. Но ако имате двама, дори да сгрешите пред единия, другият може да внесе хармония в ситуацията. Или пък ако сбъркам пред втория, първият може да се притече на помощ.

Въпрос на Манджари: Радхарани бездруго е толкова милостива, че изпълнява всичките ни желания; проблемът не е, че Тя не изпълнява желанията ни, а че ние искаме глупости. Когато възпяваме имената Й, това помага ли ни да започнем да копнеем за по-висши неща или Тя ще изпълни глупавите ни желания?

Тиртха Махарадж: Ако човек си припомня имената Й, понякога почти може да загуби свяст от значенията на някои от тях. Едно от имената Й е Сарасвати, нали? Наскоро обсъждахме, че когато допуснеш грешка, понеже произношението ти не е перфектно – това е грешка. Ала тогава Тя идва, за да поправи грешката. Същото е и с желанията. Ако имате някакви обикновени, нищожни желанийца, настроението, в което се молите, няма да стигне до местоназначението, защото има много добра сензорна система. Толкова много са онези, които четат вашите молитви, преработват ги и сетне ги предават нататък. Така те достигат местоназначението си напълно съвършени. Представете си Радхарани да е заета с това да изпълнява глупавите ви желания – невъзможно е! Тя е заета с други неща.

 Leave a Reply