Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
„Този “Бхагаватам” е прекрасен!”Той не ни е даден от някакъв обикновен човек, но идва от маха-муни. Маха-муни означава велик светец. Вйасадев, съставителят на тази книга бил боговдъхновен. Той сътворил книгата в зрялата си мъдрост. Не в началото на духовния си път, а по скоро на предела. И понеже е боговдъхновен и напълно зрял в своето разбиране, той е способен да предаде такава същностна информация, която да ни доведе до трансформация.

 

„Той е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на Бога.” Шрила Бхактивинода Тхакур казва, че дори всички ведически писания да бъдат изгорени на пепел, ако „Бхагаватам” е запазен нищо не би било изгубено. Той е достатъчен. Достатъчен за какво – за осъзнаване на Бога. Да се постигне единение с Бога, връзка с Него. Или да бъде разбрана славата Му. И това разбиране не е интелектуално пътуване, а по-скоро… истинската философия, казват, е способността да се удивляваш. Това е което можем да разберем следвайки „Шримад Бхагаватам”. Как да бъдем удивени от красотата на Кришна.

 

А какъв е методът да се призоват благословиите на „Бхагаватам”? Трябва „внимателно и покорно да слушаме посланието.” Внимателно означава, че когато чуете „Ом намо бхагавате васудевайа” – това не е ведическото хапче за сън: „А, сега почва лекцията, много добре… Време е да подремна.” Не! Трябва да станете бдителни! „Сега посланието се спуска към мен! Ом намо бхагавате васудевайа!” Трябва да преживеете експлозията!

 

И тогава, ако слушате внимателно, ще влезете в досег, ще се привържете към Кришна. Затова трябва да даваме цялото си сърце, цялото си внимание на посланието, на възвишеното слово на „Шримад Бхагаватам”. За да не пропуснем целта.

 

А коя е същината на „Шримад Бхагаватам”? Не са кралските династии. Не е първичното и вторично сътворение. Есенцията на „Бхагаватам” е раса. „Расо ‘хам, казва Кришна, Аз съм раса! Аз съм вкусът, който търсите!” Този възвишен вкус трябва да търсим в делата си.

 

Радвайте се на дивното послание на „Бхагавата Пурана”, то е открито за чистосърдечните. То ще прекрати страданията. И е достатъчно за да се влезе в много близка връзка с Върховния Бог Шри Кришна.Leave a Reply