Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила)

 (продължава от предишния петък)

„Духовният учител винаги копнее да слуша и възпява безкрайните интимни забавления на Радхика и Мадхава, Техните качества, имена и форми. Той се стреми да ги вкусва всеки миг. Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”[1]

Това е кулминацията. Дотук разбрахме, че духовният учител трябва да цепи дърва, да чисти храма, да готви храна. Но сега имаме новина. Той е наситен с любящо обожание на Радха и Мадхава. Кой е Мадхава? Радхика всички я знаете, Рада е най-красивата девойка в селото. Но кой е Мадхава? Мадхава е господарят на богинята на сполуката. Той е много богат. Притежава всички съкровища на света. Иначе мадху има и друго значение, мадху означава „мед”. Така че Неговото богатство е сладко като мед. Затова и материалното отражение на това изначално богатство също е много сладко. Но какво става, ако установите здрава връзка с този Мадхава, притежателя на мадху? Тогава ставате садху, ще заживеете според върховната абсолютна истина – при това със специален оттенък, със специален вкус. Ще заживеете според меда, ще станете мадху-садху. Значи, ако служите на Радха-Мадхава, ще станете мадху-садху. Но какво казва следващият стих?

 „Духовният учител е много скъп, защото много умело помага на гопите, които по различно време правят различни изискани приготовления, за да станат още по-съвършени интимните любовни игри на Радха и Кришна в горичките на Вриндавана. Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”

Виждате, не е просто храм, не е просто сграда, а горичка, тайно място. Най-съкровените аспекти на обожанието, срещата с божественото, се случват скришно. Скришното рандеву на сърцата и душите. Това не е някакво поразително видение на Абсолютната Истина; не, това е любовно рандеву. И ако бъдем въведени в тази интимна връзка, трябва да поднесем почитанията си.

 „Духовният учител трябва да бъде почитан като Върховния Бог, защото е най-поверителният слуга на Бога. Това се потвърждава във всички разкрити писания и се следва от всички авторитети. Затова поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител, който е искрен представител на Шри Хари.”

Сакшад – пряк представител на Върховния. Хари означава „който премахва всичко от пътя ти”. И този аспект е възхваляван във всички писания. Защото такъв учител, който помага на всеки край себе си да се доближи до божествения стремеж е много скъп на Всевишния. А ако някой е скъп на нашия любим Бог, значи трябва да е скъп и на нас.

 

(следва продължение)

[1] 5-7 стих от песента „Шри Гурващака”Leave a Reply