Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Krishna flute

Гяна-вигяна-триптатма кута-стхо виджитендриях юкта итй учяте йоги сама лострасма-канчанах – Казва се, че човек е установен в себереализацията и се нарича йоги (или мистик) когато е напълно удовлетворен по силата на придобитото познание и реализация. Такъв човек се намира в трансцендентността и е себеовладян. Той гледа на всичко – на чакъл, камъни или злато – по еднакъв начин.”[1]

И така, защо четем писанията? Защото това ни помага да сме свързани с много високи идеали. В основни линии има два типа хора: едните ще кажат, че не съществуват съвършени човешки същества, а другите ще рекат, че има такива. Вие към коя група спадате? Вярвате ли, че има някои съвършени човешки същества?

Хари Лила: Не, аз мисля че няма.

Тиртха Махарадж: Няма? Малко съм изненадан. Ако сме реалисти, ще кажем: “Съвършенство? Хайде стига! Първо – сега е Кали Юга; второ – това е планетата Земя; трето – това са човешки същества, пълни с грешки. Така че съвършенството е невъзможно!” Но ако сме идеалисти – каквито сме! – трябва да вярваме, че съвършенството съществува, че е възможно.

Ала съвършенството на човешките същества е многообразно, има различни съвършенства. Например, едно съвършенство на хората е както факирите. Те овладяват тялото – чрез себеизтезания, чрез себеумъртвяване, чрез различни практики – за да постигнат един вид покой, победа над себе си. Обаче в някои отношения това са много базови и елементарни практики.

Сетне има друг тип стремящи се към съвършенство – това е монахът, който практикува разни правила и предписания, и следвайки установена структура се стреми да бъде свързан с Бога Това е по-скоро емоционално култивиране.

И след това тук е споменат другия тип – йоги, или мистикът. Мистик означава който мълчи. А влюбен означава красноречив оратор. Какво да сторим тогава? Ако искаме да станем мистици, трябва да мълчим; ако искаме да сме влюбени в Бога, трябва да говорим.

А какво е определението за мистик, или йоги, дадено тук? “Той е установен в себереализацията”. Какво е себереализация? Не става въпрос за кариера, нито за пари, нито за семейство. Себереализация означава да разберете кои сте. Всъщност, ние търсим себе си. Как ще намерите? Мога да ви кажа: случайно. По добър късмет ще намерите. Защото нашата истинска идентичност е скрита в мъглата на мистерията. Но по добрия шанс на божественото провидение, ние търсим това и онова, и изведнъж – хоп! – в крайна сметка намираме себе си. Тогава, когато разберете кои сте в най-висш смисъл, ще можете да сте много удовлетворени и установени в себереализацията. Това не е някакво лъжовно въображение, а нещо реално, нещо постоянно. То не бива никога да се променя – независимо от никакви обстоятелства, които може да се променят около вас. Когато осъзнаем новата си самоличност, това е досущ като ново раждане. А раждането е нещо много важно в човешкия живот.

Трябва да бъдем установени в своята себереализация, да разберем кои сме. Казва се, че хората имат три самоличности. Едната е това, което показват пред другите; втората е, което си мислят, че са; а третата – което действително са. Търсенето на самите себе си е дълго пътуване. И ако сме достатъчно откровени, трябва да се стремим да обединим тези три сфери на идентичност.

Когато духовният ни учител присъства, много се стараем да се държим като преданоотдадени. Това е, което показваме на другите. Когато него го няма, показваме една по-реална идентичност – това, което си мислим, че сме. Смятаме, че ние сме единствените представители на своя духовен учител. Ние знаем по-добре от другите, разбира се – та те са начинаещи!

Но когато сте в дълбока криза на личността, тогава сте най-близо до истинската си изначална идентичност. Затова е много добре от време на време да имате кризисни периоди. Защото тогава трябва да сте честни, тогава забравяте да показвате маски и фабрикувани самоличности. Така че, ако сте установени в истинска духовна реализация, в самите себе си, сте наречени йоги.

И тук се споменава нещо много важно: че по силата на придобитото познание и реализация, той е удовлетворен”. И така, изискването за удовлетворение е това духовно знание, както и прилагането му на практика. Ако сте в нужда в каквото и да било отношение, духовният процес може да ви помогне. Ако се нуждаете от повече физическа сила, извършете някаква тапася и тя ще ви бъде дадена. Ако се нуждаете от повече интелектуална мощ, правете медитацията си и тя ще ви бъде разкрита. А ако се нуждаете от повече чувства, направете пуджа на Върховния и емоционалният поток ще започне да нараства. Така че като цяло нашите духовни практики могат да ни помогнат във всяко едно отношение. Ако имате нужда от повече сила, ако имате нужда от повече интелект, ако имате нужда от повече чувства – можете да ги имате. А когато ги имаме, сме удовлетворени.

Такъв човек е установен в трансцендентност и себеконтрол.” Какво означава да си установен в трансцендентност? Както сме говорили много пъти, има два аспекта на духовната ситуация – транс и танц. Така че това е нашата йога – да бъдем свързани с Бога, който танцува и свири на флейта.

[1] „Бхагавад Гита”, 6.8Leave a Reply