Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Много хора си мислят, че възпяването на Харе Кришна Махамантра е някакъв строг регулативен принцип за пречистване и ритуално обожание. За начинаещите може и да е така, но не и на по-висшите нива. Защото тази мантра е химн за възхвала на срещата между Радха и Кришна. Можем да кажем че най-висшата концепция на бхакти е скрита вътре. Защото когато срещата е очевидна, тя не е толкова интересна. Но когато е скрита, когато има тайнственост, тогава е по-интригуваща. Ако организирате лекция и известите че “ще представим основните учения на философията”, малцина ще дойдат. Но ако обявите заглавие: “Тайните учения” – ще се стекат стотици.
Веднъж Гурудев спомена пред няколко приятели: “Ето това е едно списание, това е една книга за начинаещи, а ТАЗИ книга е за по-напреднали.” Всички до един казаха: “Дайте ми от ТАЗИ!” Тъй че хората искат да са по-квалифицирани, искат да научат тайните, защото тайните по някакъв начин се ценят повече.
Затова когато срещата не е толкова очевидна, когато е скрита, тайна, уредена чрез някакъв посредник – това носи повече вкус. Ако кажете “Радхе Шйам” – това е очевидна среща. От едната страна е Радхарани, от другата е Шйамасундара, те се срещат и това очевидно е всичко. Но ако кажете “Харе Кришна”… не всички разбират за срещата, тя е по-скрита. Може да се каже, че самбога е скрита в Махамантрата, че срещата, заедността се крият в Махамантрата. И всъщност можем да кажем, че Махамантрата е досущ като танца раса. Те сякаш се гонят един-друг, нали? Един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи – кой е пръв? Тъй че ако се посветите на повтаряне на тази мантра – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – думите, Радха и Кришна, просто танцуват в кръг. Затова Тяхната среща е скрита там.
И главната фигура в този божествен танц е Шримати Радхарани. Докато Тя присъства, Кришна е щастлив. Но имало един моент в танца, когато на Нея не Й било приятно. Както ви казах, Тя е много чувствителна и усетила че “Кришна танцува, но в кръга има и някакви други жени и Той обръща внимание на тях, а не само на Мен!? Не мога да търпя това! Аз издържах да не си отварям очите, отворих ги единствено за Него, а сега Той танцува с други?! Това е непоносимо!” И Тя решила: “Напускам този танц.” И макар да се казва, че милиони гопи танцували в онази нощ, още в мига в който Тя си отишла, Кришна усетил: “Вече не е същото.” Тъй че Кришна също е доста чувствителен. Той незабавно разбрал: “Любимата ми я няма тук.” И започнал да я търси.
И тъй, Красотата и Любовта се търсят един-друг. Те живеят един за друг, а ние трябва да живеем за Тях – в това се състои преданото служене. И чудото започва да се случва когато тази тайна среща на Божествената Красота и Божествената Любов се случи в сърцата ни.


Leave a Reply