Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Цялата ведическа литература подкрепя нашето търсене. Коя е най-широко разпространената мантра във Ведите?

Шямасундара: Най-вероятно е ом.

Тиртха Махарадж: Да, това е ом. Ом е едно голямо „да”. С това ом цялата ведическа литература казва: “Да! Онова, което търсите, съществува. Продължавайте! Ще го намерите!” И то действително е там. Не! Действително е тук! Тук и сега – просто премахнете воала от очите си.

Казва се още и че сте родени от нектар. “О, синове и дъщери на нектара, родени сте в океан от нектар. Той е ваше рождено право, ваше наследство. Търсете този нектар, той ви принадлежи. Не се удовлетворявайте от нищо друго, освен от нектар.” Преданото служене е ключът към този нектар. Затова трябва да продължаваме да търсим до самия предел. Такава трябва да бъде вътрешната ни решимост. Хванете за ръцете своите братя и сестри. А с останалите две ръце – понеже имате онази божествена, четириръка форма – уловете лотосовите нозе… е, може би не лотосовите нозе, но крайчеца на дхотито на своя духовен учител. Нека неговият пример винаги остава пред духовния ви взор. Стремете се да търсите Кришна с най-добрите си качества, с най-доброто от това, което можете да предложите – а именно чувствата.

Върховното постижение на битието е съзнанието. А върховното преживяване на съзнанието е духовното блаженство. Сат-чит-ананда. Ние всички съществуваме, всички имаме някакво разбиране, някакво знание; потърсете удовлетворението на сърцето и душата си. При Кришна ще го намерите лесно. Затова ом, да, продължавайте да търсите. Онова, което търсите, съществува. Божествената Двойка е целта, а посветеното служене е пътят.

И така, ако разгледаме тези осем стиха – четирите основни стиха на „Гита”[1] и четирите основни стиха на „Бхагаватам”[2] – В „Гита” Кришна започва с „Аз съществувам” а тук в последния стих от чатур-шлоките на „Шримад Бхагаватам” Той казва: „Потърси Ме!” И тъй, можем да кажем, че това духовно пътуване, това духовно търсене на човешкото същество, цялата тази история започва и завършва с Теб.[1] „Бхагавад Гита” 10.8-11

[2] „Шримад Бхагаватам” 2.9.33-36Leave a Reply