Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Вярата е методът, чрез който да разберем най-висшата цел на своето съществуване. Вярата е най-могъщата сила на човешкото същество. Можем да повтаряме „Аз съм слуга на Бога” , а можем и истински, дълбоко да осъзнаем това. Ако просто го казваме повърхностно, това е нищо. Празното повторение не помага. Но ако дълбоко се посветим, ако наистина зависим от Бога, а не от своите планове – тогава ще започне да се получава.
Следващият въпрос би трябвало да бъде: тогава как да получим тази вяра? Щом вярата е толкова могъща и толкова необходима, откъде да я придобием?
В един от коментарите си в „Бхагавад Гита” Шрила Прабхупада казва, че вярата идва от общуването с преданоотдадените. Значи можем да се сдобием с вяра от онези, които я имат, по милостта на Шри Гуру и чрез практикуване на онова, което те ни съветват. Всичко това са много важни елементи. Защото ако общуваме с хора, които имат дълбока вяра, ние също ще имаме вяра. Ако общувате с нерешителни люде, и вие ще се колебаете. Общувате ли с пияници, и вие ще се пропиете, нали? Затова подбирайте общуването си. Стремете се да намерите по-висш, духовен тип общуване. Нека това е вашето минало, вашето настояще и бъдещето ви – общуването с преданоотдадените.
Веднъж запитали Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж – около стогодишен чист светец: “Махарадж, ти практикуваш бхакти от осемдесет години, какво е заключението ти?” Той помълчал за минутка, сетне отвърнал: “Знаете ли… без компанията на бхактите не става.” Това бил изводът му. Моля ви, обърнете внимание на този съвет. Липсва ли добро, духовно, възвишено общуване е много, много трудно. Затова трябва да търсим позитивно обкръжение – такава компания, която да подпомага израстването ни – закриляща, помагаща, подхранваща… Облагородяваща компания. Защо? Защото ако ви се налага да растете във враждебни условия, ще трябва да пропилявате по-голямата част от енергията си за оцеляване, не за развитие.
Но вярно е също и това, което един наш приятел каза днес: “Имунната ми система е много силна защото съм преживял толкова много лоши въздействия. Затова съм силен – понеже имам труден живот.” Вярно е, това също помага. Но ако сте достатъчно късметлии да намерите такова подхранващо обкръжение, кажете „Благодаря” на Господ. Ако Той ви поставя в подобни условия, бъдете благодарни и щастливи за това. Ако ви е хвърлил насред адска буря, бъдете щастливи и благодарни за това.
И не забравяйте, повърхностното повтаряне не е достатъчно. Винаги помнете историята за простите жени, които носели вода. Един велик гуруджи седял на брега на реката и изнасял лекция пред голяма публика. Слушателите били учтиви и много духовни и всичките слушали с голямо внимание. Досущ като вас сега, очаквайки посланието. Гуруджи казвал: “Не забравяйте, с Рама наам, святото име на Рама, можете да прекосите океана на материалното съществуване.” Публиката била очарована: “Фантастично! Гуруджи е фантастичен!” Всички се прибрали удовлетворени по домовете си. А жените, носещи вода в големи делви над главите си, просто минавали оттам докато Гуруджи казвал великото изречение: “С Рама наам можете да прекосите океана на съществуването.” Следващият път когато жените дошли на реката, те искали да отидат на другия бряг. Обаче лодкарят спял и било невъзможно да преминат с лодка. Зачудили се: „Какво да сторим?” И една от тях казала: „Хей, спомнете си! Свамиджи каза, че с Рама наам можем да прекосим океана на съществуването. Нека опитаме, това е само една малка река.” Другите се съгласили: „О, чудесна идея, нека опитаме. Рама! Рама! Рама…” и пресекли реката! Те били внимавали. Практикували с вяра и прекосили водата. По това време гуруджи медитирал от другата страна на реката. Изведнъж видяла жените да пресичат по повърхността на водата, пеещи Рама наам. Той си казал: “Да! Колко съм велик. Виждате ли, просто като следват наставленията ми, те ходят по водата. Толкова съм могъщ! Аз също мога да пресека реката!” Той незабавно скочил и се опитал да върви по водата, но начаса потънал. Защото всъщност не вярвал в онова, което говорел. Затова много важен закон е: самите вие много сериозно да приемате съветите, които давате на другите. Най-напред действайте, после говорете.
Такава е силата на вярата. Такава е силата на чистата практика. Това е и начинът да се прекоси океана от страдание на материалното съществуване.


Leave a Reply