Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

 

 

Да се неутрализира силата на огън, слънце, вода и отрова – е, тъй като Кали-юга напредва, мисля, че трябва да развием подобни сиддхи. Защото слънцето жари толкова силно през последните години, че овцете в Перу и Аржентина ослепяват от ярките му лъчи. Или ако прекалено много се излагате на слънчевата светлина се разболявате от рак на кожата; има и много други примери. А да се неутрализира вода и отрова – в повечето градове, в повечето страни не можете да пиете водата, тя е просто отровна. Или пък пиете вода от крана и мъжът поглъща толкова много женски хормони, намиращи се във водата, че скоро се превръща в жена. Налага се да неутрализираме много неща, затова отново казвам, че подобни мистични сили стават много полезни.

Следващото сиддхи: никога да не бъдеш побеждаван от никого – звучи добре. Особено в тази епоха на състезателен дух, ако не се страхуваш, че ще бъдеш победен от когото и да е, това е важно сиддхи. Винаги да бъдеш пръв.

Но това са незначителни неща. Тези са типичните сиддхи, произтичащи от йогийското съсредоточаване, споменати от Мен. А сега чуй кои сиддхи чрез какъв метод на концентрация се добиват и как. Онзи, който насочва ума си, отъждествен с фините елементи, върху Мен като душа във фините елементи, и Ме обожава единствено в тази форма, се сдобива с Моята сила да приема размера на атом и затова получава способността да влиза дори в парче камък.”[1]

И така, който се съсредоточава и концентрира върху фините елементи и обожава Кришна в тях, т.е. във формата на фините елементи, е способен да се смалява. Но ние обсъждахме нашите начини за практикуване на тези сиддхи и постигането им, като това да си вършиш служенето, да се упражняваш в смирение, да посвещаваш себе си. Мисля, че можем да спрем дотук, възхвалявайки пътеката на отдадеността – защото пътеката на отдадеността ще ви даде всички сиддхи, и дори повече – тя ще дари парам-сиддхи, най-висшето съвършенство. Тъй като Шрила Бхактивинода Тхакура го е казал много красиво: баката-сева парама-сиддхи – най-висшето съвършенство е да служиш на преданоотдадените. Така че каквито и версии да имат йогите за това сиддхи или за онова сиддхи, за нас главното съвършенство е любящото служене на Върховния Бог, на Божествената Двойка и на слугите на Върховния Бог. Затова – баката-сева парама-сиддхи. Джай Радхе! Хари Хари Бол![1] “Шримад Бхагаватам” 11.15.9-10Leave a Reply