Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

 

Следващото: Способност да се вижда и чува от необичайно разстояние.” Мистично проницание или да се чува и вижда на големи разстояния. Движение със скорост, нарастваща по собствената воля И тук не става въпрос за модерни коли. След това: Приемане на облик според желанието.” И така, можете да променяте образа си. В наши дни материалната наука, новият тип медицина и пластичната хирургия осигуряват това – каквото ни е дадено от природата ни се струва малко, затова дайте да добавим още силикон. Или пък се появяват бръчки – хайде да ги изгладим; или каквото и да е друго. Дори са способни да променят пола на тялото. Така че не е кой знае какво чудо, че телата могат да се променят. Духът е един и същ, но тялото се променя. Хората правят какво ли не, само и само да се наслаждават повече на живота. Дадено им е определен вид тяло, обаче те си казват: “Не, искам друг тип! Може би жените изпитват повече наслада, затова искам да стана жена.” Тогава се прекрояват малко тук и там, започват да си слагат лак на ноктите, да ходят на фризьор, и той – или тя, не знам вече – се чувстват щастливи. Онова, което йогите постигат по мистичен начин, ние се стремим да постигнем по механичен път; а това е много грозно, много отблъскващо. Онова е мистично могъщество. И виждаме как с напредъка на Кали-юга от по-фините, по-деликатни методи деградираме до съвсем елементарни, груби методи, с които целим да постигнем нещо подобно. То не е същото, защото сега основната цел е как да се наслаждаваме на повече удобства. По онова време целта е била напълно различна. Стремели са се да служат по-добре, или пък са искали да изследват по-задълбочено, или са искали да говорят езика на животните, за да ги разбират по-добре – каквото и да е. Имали са по-фини, по-висши, по-духовни цели. Сега човечеството има съвсем елементарни цели.

Да напускаш своето тяло и да влизаш в чуждо тяло.” Звучи смахнато да влезеш в тялото на друг човек, да обсебиш тялото на друг човек. Затова трябва да бъдем внимателни с онези, които притежават подобни мистични сили. Веднъж Гурудев и някои бхакти посетили Индия и видели един йоги в клетка под земята. Имало дупка в земята и отгоре нещо като решетка, и този йоги практикувал тапася под земята. Някои от хората не го приели много насериозно, смеели се и му се подигравали, но Гурудев ги възпрял и им казал: “Недейте. Внимавайте. Този човек е могъщ мистик и ако вземе да ви прокълне, с вас е свършено!” Затова е по-добре да уважаваме хората, които притежават свръхсили. Макар нашият път да не е такъв, при все това уважаваме практиките им, уважаваме техните отречения и убеждения, защото те са способни да правят толкова много неща, които ние не можем. Тъй или инак, Кришна винаги закриля предания, но при все това не бива да даваме прекалено много поводи на Кришна да ни пази. Недейте да създавате главоболия на Кришна, понеже сте направили някоя глупост и после Той трябва да ви защитава.

Седем – да издъхнеш по собствена воля; осем – да участваш в забавленията на боговете с апсарите, райските нимфи; девет – постигане на желаните цели; и десет – да упражняваш власт, която не среща никъде пречки.” И така, оттук виждаме, че желанията и амбициите, наклонностите на душата нарастват, или можем да кажем, че нарастват прекалено, и те могат да достигнат до някои необикновени сили и ситуации, в които да въздействат на останалите, да прехвърлят волята си върху останалите, да влизат в телата им, в умовете им. Това може да се прави по чист начин, а може и по левашки начин. Защото всъщност как се нарича прехвърлянето на определена енергия или влизането във физическо-умствения комплекс на някого? Нарича се приятелство, нарича се семейни връзки, нарича се общуване, нали? Защото ако срещнем някой, който е важен за нас, той или тя ще влязат в структурата на тялото и ума ни. “Той е в сърцето ми, аз винаги мисля за него,” нали? Така че това е естествено. Но когато използвате това с някаква неясна цел или имате заден, скрит мотив, тогава не се препоръчва.

Сиддхи означава съвършенство. Но оттук разбирате, че съвършенство, използвано по неправилен начин, е гибел, то не е съвършенство. То е много опасно. Затова ако се отдадем под божествена закрила, тогава дори да има някаква атака или опасност отвън, ще бъдем защитени от Върховния Бог. Разбира се, понякога може да получите урок какво означава това – просто за да добиете впечатление що за влияния или опасности съществуват в живота. Но като цяло преданият винаги се намира под закрилата на божествената грижа.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply