Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

 

Прапти се състои в установяване на връзка с цялото творение във формата на съществата, управляващи тези сетива.” Да постигате целите си – това е прапти. Пракамя означава способността да се наслаждаваш на удоволствия, които могат да бъдат видени и  почувствани само в подземните светове.” Пракамя идва от кама, желание; камя е онова, което е желано. Така че ако имате някакъв желан обект, пракамя означава да се доближите до този обект – дори такъв, за който може да се чуе само във висшите сфери и който може да се види само в отвъдните светове. Това е друго сиддхи – постигаш наслаждение, радваш се на желаното. Ишита представлява способността да накараш мая и други подчинени енергии да функционират по волята ти.” Ишита-сиддхи е когато желанията ти се сбъдват, когато можеш да влияеш на останалите да действат по определен начин. И виждате колко е трудно това сиддхи да се прояви. Защото майката иска да наставлява и да повлияе на детето по даден начин, обаче не става така. Колкото и да се стараете, то ще тръгне по собствен път. Много е трудно да се дават насоки по правия път. Но съществува такова сиддхи. А майките и бащите – не зная как, чрез някакви мистични практики – постигат това сиддхи в крайна сметка да могат да наставляват децата си по хубав начин. Вашита означава липса на привързаност към чувствените наслади, а осмото сиддхи е камавасайита, според което човек е способен да се наслаждава до най-висш предел на удоволствието, което търси. Тези осем сиддхи, о благородни, се считат за естествени за Мен и ненадминати.”[1]

И така, тези основни сиддхи – осемте основни сиддхи – са естествени за Кришна и това са елементарните фази на сиддхите. Последното, камавасайита, е най-висшата способност, която една джива може да достигне. Казва се, че дживите могат да създават дори светове – определени райони или определени планети, така да се каже. Точно както ние сме си сътворили собствени вселени, защото всеки се върти в собствената си малка вселена – мислейки си: моят живот е най-великият, моите притежания са най-върховни, моите постижения са най-добрите. Можем да наречем това индивидуални вселени, частни вселени. Но когато видите, че ближният също си е създал подобна индивидуална вселена, тогава сте изненадани. Когато тези вселени се сблъскват, това е междузвездна катастрофа – сблъсък на егота, на его-вселени.

 

(следва продължение)[1] “Шримад Бхагаватам”11.15.4-5Leave a Reply