Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Сега нека поговорим за сиддхите: “Анима – да намалиш тялото си до размерите на атом, да се смалиш; махима – да увеличиш тялото си до гигантски размери. И третото е лагхима – изключителна лекота на тялототези три се отнасят до тялото.”[1] Малко, голямо и леко.

Тъй като ние практикуваме друг вид йога, бхакти-йога, какво е анима-сиддхи за един ваишнава? Какво е смаляването на тялото за един ваишнава? Това е смирението – когато сме толкова дребни, толкова незначителни, по-малки дори от атом. Това е нашето анима-сиддхи. И ако си спомняте красивото напътствие на Шри Чайтаня Махапрабху: “Моля Те, направи ме прашинка в лотосовите Си нозе”[2] – ето обяснението как да постигнем такава позиция на смирение. А това, така да се каже, е нашата крайна цел – да постигнем позицията да докосваме лотосовите нозе на Бога. Обикновено прашинките не се считат за кой знае колко ценни, но макар и да не са ценни, от божествения досег те стават славни. По същия начин, въпреки че ние сътворяваме своя собствена вселена и се въртим около себе си, сравнена с гигантската вселена тя е съвсем, съвсем незначителна. При все това за нас, незначителните живи души, Той е най-важният, или по-добре да кажем, Тя е най-важната. Това е нашето анима-сиддхи – способността, мистичната сила да ставаме нищожни като прашинки.

Но има и друго сиддхи – това е махима-сиддхи, грамадността, придобиването на гигантски облик. Как се постига това в бхакти-йога? Чрез посветеност? Умножавате тялото си, за да служите по-добре? Онези, които са опитни в духовната практика казват, че например в един истински посветен бхаджан или киртан можете да усетите как тялото ви нараства. Чувствате като да се разширявате. Така че нашите практики също донасят мистични преживявания на онези, които са присъствени, които участват активно в тези практики в настроение на дълбока посветеност.

Също и лагхима, когато сякаш летиш; ако посветиш някоя мъничка дейност на Кришна се чувстваш, като че летиш. Всички тези мистични преживявания могат да бъдат изпитани от истински практикуващия бхакти.

 

(следва продължение)[1] “Шримад Бхагаватам”11.15.4

[2] Шикшащакам, 5Leave a Reply