Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
11665513_822814264492624_8582561820358915592_n

“Тези, които са с недобра, замърсена природа, не могат да преценят кое е правилно и кое погрешно. Нито чистота, нито правилно поведение, нито истинност се откриват у тях.”[1] Тогава какво да правим? Какво да сторя? Ето го животът ми – шестдесет, седемдесет години дълъг, в добрия случай. Каква е очакваната продължителност на живота в България тези дни?

Някой: Седемдесет и пет за жените.

Тиртха Махарадж: А за мъжете?

Някой: Шестдесет и осем.

Тиртха Махарадж: Шестдесет и осем? О, много сте щедри. Значи мъжете умират по-рано, нали, а жените живеят по-дълго. Знаете ли защо?

Някой: Защото жените имат повече шакти.

Тиртха Махарадж: О, не, съвсем просто е. Жените нямат съпруги. Добре, да речем, че очакваната продължителност на живота е седемдесет години. По-добре сте от нас (унгарците). При нас очакването е шестдесет и две години за мъжете. А шансът да получиш пенсия е на шестдесет и четири. Така че, работете усърдно – ще получите нещо накрая. Хубава система, а?

Както и да е, разполагаме с, да речем, шестдесет-седемдесет години. Повечето от нас, които седим тук, вече са преминали половината. Нали така, Гиридхари? Затова трябва да сме много внимателни с оставащите ни години. Досега всички сме били много заети да плетем мрежите си, да създаваме клетката си. Сега е времето да намерим пътя навън. Трябва да научим какво е правилното действие.

Ако запитате Кришнадас Бабаджи какво е правилното действие, какво би отвърнал? Харе Кришна! Можем дълго, дълго време да не спираме да описваме трудностите на живота, опасностите на карма, сложнотиите на очакваната жизнена продължителност, ала всичко това е второстепенна информация. Съществената информация е, че сега сте се родили като човешки същества. Сега е времето да потърсите Върховния Бог, да разберете себе си и да се свържете обратно с Всевишния. Знание означава да овладеете своя атман, душата си, а мъдрост означава да посветим тази овладяна душа в божествено служене. И така, да го кажем съвсем накратко – това е, което трябва да свършим. Да възхваляваме Върховния чрез имената Му; чрез това ще постигнете съвършенството на имената, ще разберете формата на Върховния Бог, качествата Му, забавленията Му, дейностите Му и накрая ще Го срещнете. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Процесът е много прост. Премахнете пречките пред себе си, изоставете предишната обусловеност да се оригвате прекалено много. Защото ако вместо божественият нектар пием отровата на материалния живот, какви резултати очакваме? Изпразнете чашата си. Тогава вашите наставници ще са готови да я изпълнят до ръба с нектар.

[1]Бхагавад Гита 16.7Leave a Reply