Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Цялата вселена е била сътворена от звукова вибрация – с всичките си проблеми и капани. Но оттук можем да разберем, че начинът да преодолеем проблемите на битието и също посредством звука. И тъй от хаоса, звукът е сътворил космос. От безпорядъка звукът е създал ред. Затова и пътят извеждащ от тази материална равнина обратно в духовната равнина е звуковата вибрация. Тя пречиства сърцето и променя съществуването. И ако наистина мантрувате, ако наистина почувствате тази звукова вибрация, тогава ще усетите и вибрацията на вселената. Но това е твърде елементарно ниво на мантруване – да чувстваш вибрацията на вселената, а!!! То е едва въведението. Защото истинското нещо е звуците и вибрациите във вселената просто да стихнат! Това е истинско мантруване.

 

Святото име на Кришна е толкова могъщо, че времето спира. Планетите излизат от орбитите си. Камъните потичат. Неподвижните същества започват да танцуват. Всичко подвижно застива. А леденото сърце се разтапя.

 

И да възхваляваме святото име хиляди и хиляди години няма да е достатъчно. Но можете да го вкусите докато мантрувате. Ако някой бхакта иска да се сдобие с повече енергия, може да мантрува повече. Защото това е нашата жертва. И ако мантруването ви е сериозно, решително и достатъчно чисто, то ще принесе невероятни плодове и ефекти. Казано е, че цялата материална и духовна благодат идва от благословиите на чистото мантруване.

Как да мантруваме по-добре? Каква е науката за мантруването? Шрила Шридхара Махарадж казва: „Ние не се интересуваме от чистото мантруване. Интересуваме се от служенето на онези, които мантруват чисто.” Това е неговото разбиране за чистото мантруване.

 

И много хора считат, че върховната жертва е мантруването на святото име. Но аз казвам – не! Докато можете да мантрувате, не сте постигнали екстаз. Докато сте способни да произнасяте добре думите това е нищо! Какво казвал Махапрабху, когато бил в екстаз? Спомняте си – „джа джа га га ду ду…” Той не можел да изрече „Джаганнатх” – такава простичка дума, особено за индийците. Успявал да каже само „джа джа га га ду ду”. Така че докато казваме „Харе Кришна” още сме съвсем в ниското, в самото начало. Но когато гласът пресекне… Когато не можете да говорите от избликналите чувства – това вече е започването. Обаче дотогава трябва да продължавате да мантрувате. Това е окончателното приношение.Leave a Reply