Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Сбралите се в гората Наймишаранйа светци запитали Сута Госвами, че понеже има толкова много писания, толкова много религии и толкова много напътствия е много трудно да се намери същината. „Но тъй като ти си добре информиран, моля избери вместо нас, кажи ни кое е най-доброто?” И аз високо ценя отговора, който идва малко по-късно. Защото той гласи: „Най-добрата религия, най-добрата дхарма за човешките същества е онази, посредством която можете да постигнете любяща връзка с Върховния Трансцеденталния Бог.” Този процес трябва да бъде ахайтуки и апратихата – предаността ви трябва да е постоянна и без никакви изисквания от ваша страна. И това ще направи сърцата и душите ви щастливи. Супрасидате – свръх-щастливи.

 

Такъв бил отговорът – един всеобхватен и свободомислещ отговор. Очевидно е, че Сута Госвами практикувал съвсем специфичен тип посветено служене към Бог Кришна. Въпреки това понеже там имало представители на множество различни линии – йоги, аскети, бхакти, мъдреци, различни видове трансцеденталисти – той дал общ отговор. „Най-добрият процес е онзи, чрез който можете да постигнете Бога.”

 

Бихте ли искали да чуете такъв отговор? Да – защото по такъв начин не се налага да си променям религията, така да се каже, но да стана много искрен и много сериозен в следването й.Leave a Reply