Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Джива, душата, има подобни качества с Върховния. А Кришна притежава пълна свобода. Неговата свобода се изразява в лила. Лила са приключенията Му, игривият Му живот. И тази лила винаги е сладка. Неговата независимост не вреди нито на Него, нито на останалите. Тази независимост означава свобода. Всъщност това е и шестата характеристика на Бога – тяга, отречението; обикновено го наричат отречение, но е много трудно да се разбере какво отречение? Ала това е свобода – Той не се влияе от творението си или от каквото и да било друго, свободен е от всякакви въздействия. Ние също сме наследили някаква малка част от Неговата свобода. Обаче, за беда, в повечето случаи, свободата ни води до горчиви последици. Неговата свобода носи раса-лила; нашата свобода носи нара-лила, човешки забавления. Така че злото идва от злоупотребата със свободата на душата. Някои западни философи също са достигнали до заключението, че хората са съ-творци с Бога. Ние можем да се съгласим с това – създали сме всичките си притеснения. Това е нашият принос към вселената.

Така че проблемът е в злоупотребата със свободата. Ала без тази свобода няма шанс за любов, нито има шанс за развитие. Защото когато всичко е указано и установено; не можеш да мърдаш от картината. Но никога не бива да забравяме, че божествената свобода донася щастие, а човешката свобода, в повечето случаи, носи страдание – злоупотребата със свободата.

Ямуна: Бихме ли могли да обобщим отговора на въпроса за съществуването на злото по следния начин: то се обяснява с мистерията на свободната воля на дживата, включваща способността й да избира, а теорията за кармата служи като оправдаване на Бога за факта, че съществува зло? Понеже кармата е свързана с дживата и с нейната свободна воля.

Тиртха Махарадж: „Ако искате да злоупотребявате със свободата си, ще ви дам възможност да го направите – в тези условия, в този свят, с наличието на карма, лишени от Мен и т.н.” Ала скритото значение на този стих не е просто описание на илюзията, но също и пътят тя да бъде превъзмогната. “Ако нещо изглежда отделено от Мен – то е илюзия.” Как да надмогнем илюзията? Да свържем отново всичко с Него. Затова недейте унива : “О, тук е илюзия, тук е мрак, тук е просто отражение…” Не се бойте. Кришна казва: “Дал съм ви тези дреболии да се занимавате с тях за известно време, но веднага щом пожелаете да излезете от тази илюзорна ситуация, Аз ще ви помогна.”Leave a Reply