Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
От живота трябва да преминем във вечността. От знанието да стигнем до мъдростта. И от щастието да достигнем блаженството. Усещате ли разликата? Между живот и съществуване? Между знание и мъдрост? Между щастие и блаженство? Защото живот, знание и щастие можете да имате и на земята, в тяло. Но на съществуването, мъдростта и блаженството можете да се наслаждавате в духа. Това е огромна промяна.

Не се удовлетворявайте с посредствени неща. Нуждаем се от нещо необикновено.

 

Най-висшата истина – това е Сатйам Парам. Сатйам Парам дхимахи – медитирайте над Абсолютната Истина. А тази най-висша Абсолютна Истина може да бъде разбрана само от чистите по сърце. Това е истинското качество, необходимо за да се практикува Бхакти Йога – чистота на сърцето. Затова пеем в молитвено настроение: „Моля те, Кришна, пречисти сърцето ми!” Чето дарпана марджанам… Защото Кришна, а особено Радхика не биха влезли на мръсно място. Сърцето трябва да е чисто като лотосово цвете. Лотосът е символът на чистотата. Толкова лотосово-чисто трябва да бъде сърцето. Тогава Радха и Кришна ще могат да дойдат и да обитават това място. Красотата и Любовта ще се поселят в сърцата ни, ако те са достатъчно чисти. Радха и Кришна – Красотата и Любовта. Защото докато двете вещици Карма и Гйана живеят в сърцата ни, Божествената Двойка няма да дойде.

 

Затова нека последваме съвета: най-напред да пречистим сърцето си, а след това да поканим Кришна. Защото онези, които са достатъчно чисти, могат много лесно да разберат най-висшата истина. Тя е по-висша реалност. Съществува васту, съществува и вастава-васту. Васту, васту-шастра, васту като познание е наука, индийският вариант на фен шуй. Всъщност това е оригиналът. Не просто архитектура, но също и как да се подрежда пространството – това е един вид наука за пространството. Как да се поддържа хармонията между изкуствено-построените сгради и природата – понеже природата е в пълна хармония с космичния ред. Но това е материална наука. Това е материална реалност – относителна реалност. А вастава-васту е истинската реалност. Тя е оригиналната картина. Всичко каквото е тук е просто отражение. Не забравяйте: каквото и да се случва тук е само илюзия? Всичко ли? Освен някои неща.

 

Това е реалност, но относителна. Онова е истинската реалност. А ние трябва да намерим каналите за досег с онази реалност, точките на пробив от материята към духа, от тази земя към божествената област, от животът към съществуването.Leave a Reply