Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
След толкова много години, отново сме тук заедно. Кое е по-силно – миналото, настоящето или бъдещето? Къде да открием Бог – в миналото, в настоящето или в бъдещето? В настоящия миг. Това означава, че се нуждаем от бхакти школата на йога. Защото религията казва, че можем да намерим Бог в миналото. Мистицизмът казва, че можем да го открием в бъдещето. Бхакти, пътеката на божествената любов казва, че можем да го намерим тук и сега.

В това е нашият шанс да изживеем един пълен, цялостен настоящ момент. А най-добрият начин да Го открием е да пречистим виждането си. Върховният Бог е скрит по толкова много начини. На толкова много места се крие Той. И особено къде? На практика Той се крие в сърцата на чистите предани. Също така е казано, че и чистите предани са в Неговото сърце. Така че когато и да се приближим до Бога това означава, че се доближаваме също и до Неговите спътници. А когато се доближим до спътниците му значи, че се доближаваме и до Него.

Затова практикувайте бхакти. Защото посредством религията можете да станете последовател на дхарма – човек, който е отговорен, който изпълнява дълга си. Такъв човек се нарича дхармачари – който живее в съответствие с дхарма. Това е много по-добре от адхармачари – човек, който не живее в съответствие с дхарма. Но да станем просто последователи на дълга е скучно за Кришна.

Ако си мистик ще живееш в мъгла. Но бхакти може да разчисти тази мъгла.

За да открием Бог не в миналото и не в бъдещето, а в настоящия момент, ние трябва да приложим този много специален метод – божествената любов. В повечето случаи религията е начин да се съхрани дадена култура; в повечето случаи мистицизмът е начин да се пропусне целта; ала бхакти би трябвало да бъде пряк път. Ето защо това е религия отвъд религията, мистика отвъд мистицизма. Раджа видя раджа гухям[1] – царят на познанието и царят на мистицизма. Такъв е нашият бхакти процес.[1] “Бхагавад Гита” 9.2One Response to “Религия, мистицизъм и бхакти”

  1. kiril Says:

    HARE KRSHNA

Leave a Reply