Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Гопа Кумар

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник) 

И така, ако се фокусираме върху преданото служене, какъв трябва да е резултатът? Какви са характеристиките на преданото служене? Първата е, че то прекратява материалната болка и страдание. Понякога изпитвате ли материални страдания? Не? Тогава према-бхакти не е за вас, съжалявам. Но това означава, че всички сме поканени. Защото ако този процес ще ни помогне да се избавим от всички материални страдания, тогава той е за нас, за мен! Аз не искам вече да страдам.

Следващата характеристика: то ни донася целия успех. Мисля, че всички се нуждаем и от това.

Води до трансцендентално, духовно удовлетворение. Така че не очаквайте просто материално доволство, но преданото служене ще засити душата ви.

Друг резултат от преданото служене е, че можете да минете отвъд освобождението. Това е нещо много висше! Обикновено хората, дори религиозните, спират до освобождението. Но с бхакти можете да минете отвъд.

След това петият резултат е, че то е привлекателно дори за Кришна.

Всички тези пет характеристики са за нас. Слага край на страданията, донася всички добри резултати, дори можете да очаровате Бога ако го имате. Ала уви има и шеста характеристика: према-бхакти се постига рядко. О, тази едничка точка не е за нас, тя не касае нас. Ние ще постигнем! И така, имайки предвид всички тези точки – ето какъв е резултатът от преданото служене. Затова го ценим толкова високо.

И тук идва нещо много сладостно. Както разбрахме, това предано служене очарова дори Кришна, самия Бог. Има въпрос: защо Кришна обръща повече внимание на падналите души, отколкото на вечните си придружители?

Виждате ли, Кришна харесва новодошлите. Защо? Как така можете да се харесате на Бога, ако дойдете закъснели? Защото се казва, че предаността, обичта на вечните Му спътници е естествена. Те нямат друг избор. В духовното небе какво друго можеш да правиш, освен да обичаш Кришна – няма какво друго. Докато падналите души най-напред трябва да се откажат от всичките си материални привързаности, стремят се да се пречистват, наемат се с всички трудности по дългия път на пречистването. И се казва, че Кришна цени тези усилия.

Също така Кришна се стреми да прикани всички към повече предано служене, към повече духовни дейности като обръща повече внимание на новодошлите. Това не означава, че не бива да започваме духовно служене. Но трябва да запазваме настроението на новопристъпили, да съхраняваме начина на мислене на невинните души. Защото този вид служене е много несебично, много чисто. Мотивацията им е много чиста, много есенциална. Затова нека винаги да сме като новодошли. А колкото повече се въвличаме в служене, толкова по-малко сме заети да слугуваме на мая.

Някои казват, че слугуването не е истинско предано служене, че не е бхакти. Други пък казват, че то е началото на преданото служене отвъд неутралното ниво. Докато Рупа Госвами казва, че служенето е съвършено ниво на преданост, което обичайно носи почтително отношение към Бога.

Има множество различни степени на служителите в божествената сфера. Можете да изпълнявате някои космични задължения; можете да служите като практикуващ в мисия; можете да служите в медитацията си като пряк помощник в лилата. Ала едно нещо не бива да забравяме – слугата на царя също живее в двореца. Това е същината на служенето – че можете да дойдете много близо до своя възлюбен Господ.

И има един много, много поучителен пример, който Кришна дава. Макар да е Върховният Господ и Арджуна да Го счита за такъв, Той бил готов да приеме позицията на колесничар. Това означава, че Бог е готов да служи на Своя приятел Арджуна. Такава е славата на преданото служене. Такава е славата на служенето към ваишнавите. Щом Кришна е готов да дойде като слуга, нима вие не сте готови да сторите същото? Партха-Саратхи – колесничарят на Партха, на Арджуна – има храмове, в които Кришна е обожаван по този начин.

 

(следва продължение)Leave a Reply