Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
pushpanjali

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Досега говорихме само за служенето, сега трябва да поговорим за преданото служене. Каква е дефиницията за предано служене? Прия?

Кришна Прия: Служене с посветеност и любов. Отново стана романтично.

Свами Тиртха: Добре, добре – това е едната страна. А коя е другата страна, другата квалификация?

Санатана: Когато служиш в съответствие с насоките в светите книги, дадени от Бог.

Свами Тиртха: Добре, добре. Значи да идва от Него, нали? Това е много близо до точното определение за предано служене. Скъпи мои, то трябва да се върши под инструкция. Не сте ли чували тази малка подробност? Всички знаете романтичната част, но правилото е: „аз действам под инструкция”. Защото ако всеки започне да върши както му харесва своите много предани приношения в храма, това е катастрофа. Това е смесване на раса – нещо с лош привкус.

Това е много важно – моля ви, опитайте се да го приемете присърце: предано служене означава, че действам под инструкция и се стремя да вложа целия си ентусиазъм. Това са двете изисквания: да действаш под инструкция и да го вършиш добре, ентусиазирано. Трябва да знаете това! И от сън да ви събудят, трябва да сте способни да дадете тази дефиниция.

васудеве бхагавати

бхакти-йогах прайоджитах

джанаятй ашу вайрагям

гянам ча яд ахаитукам[1]

Дефиницията за предано служене в „Шримад Бхагаватам” е васудеве бхагавати – „на Васудева Бхагаван, Върховния Бог Васудева, най-висшата интелигентност” – бхакти-йогах-прайоджитах – „да Му се служи с преданост”. И какъв ще бъде резултатът от такова безкористно и предано служене на Бога? Вайрагям и гянам ще дойдат при вас. Свобода от оплитане и божествено знание ще ви споходят. И така, резултатът от преданото служене са тези две много благоприятни характеристики. Ще получите свобода от материалното заплитане и ще добиете божествено знание – то ще ви осени.

яд атра крияте карма

бхагават-паритошанам

гянам ят тад адхинам хи

бхакти-йога-саманвитах[2]

„Каквото и да вършите за удовлетворение на Върховния Бог, то се нарича бхакти, божествена любов или служене. И естествената последица от него е гянам, божествено познание.”

Това са ползите от преданото служене. Ще постигнете освобождение и ще добиете разбиране как да продължите нататък.

Сега ви давам малко домашно – да съберете кои са деветте процеса на бхакти, 64-те елемента на бхакти, петте най-важни практики в бхакти и шестте стъпки на отдадеността.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.2.7

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.5.35Leave a Reply