Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 24.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

И така, каква е тази мандала на предаността? Дайте ми тълкувание на мандалата от гледна точка на предаността? Кой стои пред дверите на раса-мандала? Кои са защитниците? Преданите на Кришна също оформят мандала, хармоничен кръг около Божествената Двойка. И някой трябва да предпазва този божествен съкровен кръг от външни и оскърбителни вмешателства. Всички тези различни листенца и кръгове от венчелистчета са все по- и по-интимни, все по-близо до Божествената двойка.

И така, на външните двери стоят пазачите, които няма да ви допуснат да влезете, ако не идвате с правилно отношение. Сега вие вече сте вътре, дошли сте с правилно отношение, значи не сте изключени от съвършенството, могли сте да встъпите през вътрешните порти. Тогава кой стои в най-външния кръг, но вътре в тази мандала? Кой стои там? Всъщност, по външния кръг са най-добрите гопи. Какво?!? Как така най-добрите гопи са във външния кръг?!? Може би има грешка, нещо не е наред. Това е невъзможно – как може най-добрите да са в най-външния кръг?!

Ала трябва да се откажем от човешките си съображения. Нека приемем, че по външната сфера са най-добрите. А кой е в следващия кръг, който е по-близо до центъра? Имате ли достатъчно диво въображение? В средния кръг стоят абсолютно най-добрите гопи. И абсолютно най-добрите са едва в средния кръг?!?

Тогава кой е в най-вътрешния кръг? Щом има външен и среден кръг, би трябвало да има и вътрешен. Кои са тези толкова специални, които могат да бъдат във вътрешния кръг? Това са младите прислужнички. Напълно невинните. Но тогава кой е в самия център? Това е Божествената Двойка.

И защо обсъждаме такива теми? Защото започнахме да пречистваме лотоса на сърцето, нали? А в центъра на вашия сърдечен лотос е саморефлексията. И така, трябва да откриете своята самоличност. От кои сте: от най-добрите, от свръх най-добрите ли от мъничките?

Баладев: Дивите зверове са извън оградата.

Свами Тиртха: Тях пазачите на вратите не ги допускат. Така че това трябва да решим, това е в края на краищата темата на нашата саморефлексия: къде съм аз, каква е позицията ми? От най-добрите ли съм? От свръх най-добрите? Или пък не?

Истинска саморефлексия означава да откриеш своята позиция. И тъй като това са най-скъпите придружители на Божествената двойка, трябва да намерим някакви препратки, някакъв достъп до всички тези концепции. Тъй като не сме там, как бихме могли да достигнем, как бихме могли да се отъждествим? Затова външният кръг, където са най-добрите гопи, се проявява за нас под формата на много съкровените слуги на Божествената Двойка. В средния кръг са изключително интимните слуги. А във вътрешния кръг са госвамите те представят най-съкровения кръг за нас. И тогава, според тази система за съпоставяне, кой е в абсолютния център на този лотос? Това е Златният Аватар и Неговите експанзии.

Така че ако искате да намерите начин да встъпите в това прекрасно божествено лотосово цвете на раса-мандала, това е пътят, по който можем да подходим – чрез близките предани, чрез много близките предани и чрез госвамите.

(следва продължение)Leave a Reply