Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(из лекция на Свами Тиртха, 24.06.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Нека помислим най-общо за дървото на живота. Знаете, в Библията се казва, че в Рая има две главни дървета. Едното е дървото на различаването, дървото на знанието; а другото – дървото на вечността. Ние сме пренебрегнали второто и сме избрали първото. Но в древно-индийската литература се използва същото сравнение – има дървета. Нека видим какво казва „Бхагавад Гита” за дървото на материалното битие:

„Бог, Върховната Личност, казва: „Известно е, че има безсмъртно баняново дърво, което расте с корените нагоре и с клоните надолу и чиито листа са ведически химни. Който познава това дърво, познава и Ведите. Клоните на това дърво се разпростират надолу и нагоре, подхранвани от трите гуни на материалната природа. Вейките са обектите на сетивата. Това дърво има също и корени, които се спускат надолу и са свързани с кармичните дейности в човешкото общество. Истинската форма на това дърво не може да бъде възприета в този свят. Никой не може да разбере къде започва то, къде свършва и къде е основата му. Но човек трябва решително да отсече това здраво вкоренило се дърво с оръжието на непривързаността. После трябва да открие това място, от което веднъж достигнал го, никога няма да се върне, и там да се отдаде на Бога, Върховната Личност, от когото всичко води началото си, от когото всичко се размножава от незапомнени времена.[1]

Знаем, че обикновено корените са надолу, а короната – нагоре. Но дървото на илюзията, дървото на материалния живот, е много оплетено – то е обърнато отражение. Досущ като лабиринт е. Казва се, че най-големите дървета, например в Индия, покриват площ от два хектара – толкова са огромни! Цяло село може да се прислони под такова дърво. А под дървото на битието сме се приютили всички ние, човешките същества, както и всички останали живи същества.

Но кое е важното тук? Че коренът на творението се спуска отгоре, от божествен източник. Това означава, че дори този сътворен свят е свещен, че има свещен произход. Затова, ако започнем своя процес на медитация, ако започнем да мислим за живота като цяло, за своята идентичност и за целта на своя живот, можем да открием корена на дървото. А това е начин да служим на цялото творение. Защото ако поливаме с вода листата на дървото, то ще изсъхне. Но ако можем да поливаме корените на дървото, тогава цялото дърво ще процъфтява. Така че това е свързаността на йога-практикуващия с всемира, със сътворения свят и с висшия източник.

Въпрос на Ядунатх: Ние, българите, сме с християнско възпитание и някои от нас чувстват конфликт между религията и йога практиките – как можем да постигнем баланс? И вторият ми въпрос е: как можем чрез тази практика да допринасяме за добруването на България?

Свами Тиртха: Много добри въпроси, благодаря! Моето усещане е, че откъм човешката страна може да има конфликти, но откъм божествената страна няма конфликти. Оттатък в небесата, мисля, царят хармония и мир.

Но какво означава „религия”? „Религия означава „да се свържеш отново”. А какво е „йога”? Йога е „връзка”. Така че отвъд различията във формата, трябва да сме способни да долавяме същината. Ако Исус Христос дойдеше днес с бръсната глава и оранжеви дрехи, използвайки някакви индийски изрази, за да предаде същото послание, може би не бихме разбрали. Затова трябва да умеем да се вглеждаме в същината.

Всъщност се казва, че символично светият кръст на Исус Христос е бил направен от райското дърво на познанието. Така че онова, което е било падението на човека като цяло – знанието за различаването между добро и зло – същото нещо е и избавлението за обединението между духа и човешкото. В този смисъл това дърво е общ символ за всички религиозни процеси. И разбира се, не е необходимо да променяме формалностите, които следваме, но е нужно да разгърнем духовния си живот. Един от нашите учители, когато го запитали: „Трябва ли да приема вашата вяра?” отвърнал: „Не, станете по-сериозни в собствената си вяра.”

А по отношение на втората част от въпроса, как можем да допринесем за духовното добруване на страната – казва се, че ако дори един човек постигне пълно съвършенство, пълно духовно осъзнаване, тогава цялата история на вселената се пренаписва според неговото постижение. Както казах, йога е духовна свързаност. Ако аз съм свързан в съвършено състояние на съзнанието с вечността, с Всевишния, това ще има въздействие върху мен индивидуално, а също ще донесе добро и на близкия ми кръг, и на по-далечното ми обкръжение. Така че, ако един човек постигне пълно съвършенство, това определено ще помогне за напредъка на цялата страна. По-малко карма, повече просветление. Благодаря ви!

[1] „Бхагавад Гита” 15. 1-4Leave a Reply