Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Шри Чайтанйа Махапрабху казва: „Откажи се от всичките си безсмислени желания, понеже те не ти помагат да получиш подслона на лотосовите нозе на Кришна. Заеми се с възпяване и слушане и тогава несъмнено скоро ще постигнеш убежище в Кришна. Човекът, роден в низше семейство НЕ Е недостоен да извършва предано служене към Кришна. Нито пък някой е достоен за това само защото е роден в аристократично браминско семейство. Всеки който се е заел с предано служене е възвишен, а лишеният от преданост е винаги неприятен. Затова при отдаването на предано служене към Бога няма никакви съображения относно положението на нечие семейство.”

Бог не прави разграничения между хората. Съгласни ли сте? Всички ли са съгласни че Бог не разграничава? Не. Не. Той повече харесва онези, които го обичат. С това сме по-съгласни. Разбира се, на определено ниво е вярно – Той не прави никаква разлика. Понеже всички произхождат от Неговото семейство, така да се каже. Но разсъдете: вие бихте ли могли да обичате всички човешки същества, всичките си братя и сестри по еднакъв начин? Теоретично може и да сме способни на това. Но ако наистина се вгледате в себе си ще видите, че сте по-привлечени от онези, които са благоразположени към вас. Не е ли така? Така е. По същия начин и Кришна също кани всички. Но който е готов да се включи Го радва повече. Това разбира се не означава, че неговото разграничаване е ПРОТИВ когото и да било; то е ЗА онези, които са готови да танцуват. Той не е против, Той е за. Трябва да научим това качество от Него. Никога да не мислим и действаме против нещо или някого, а да работим ЗА благото на останалите.

И така, Чайтанйа Махапрабху дойде като въплъщение на милостта; Той не прави разграничения между човешките същества. Той кани всички ни да се присъединим към забавленията. И няма значение имаме ли нужните качества или ги нямаме. Посредством поканата на Чайтанйа Махапрабху всички можем да се включим в движението Санкиртан – възхвалата на Върховния Бог.Leave a Reply