Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
walkingpath

Въпрос: Споменахте, че чрез възпяване на святото име, бавно сърцето се пречиства. Колко бавно се случва това?

Свами Тиртха: Зависи от практикуващия. Но още едно доказателство, че идвате от бреговете на Ганг е това, че имате същия израз, същата дума – „бхавно”[1]. През вековете е настъпило леко изкривяване и сега това означава „бавно”. Но преди то е имало друго значение, а именно „пълно с чувства, бхава” – бхавно. Изпълнени с чувства трябва да възпявате светите имена! Така от „чувства” в Кали Юга се е стигнало до „бавно”.

Както и да е; доколко бавен или бърз е процесът? Аз мисля, че процесът е много бърз, ако го практикуваме правилно. Ако не го правим както трябва, резултатите ще бъдат съвсем мижави. Въпреки това, процесът сам по себе си е много могъщ. И може да се види дали някой прилага процеса или не. Ако някой го следва, той е много добър човек, характерът и навиците му веднага се подобряват. Ако изостави практиката, ще падне обратно на същото ниво, откъдето е започнал. От това можете да видите, че процесът, следването на процеса е много мощно, то ви помага. Бързото усъвършенстване, което постигате за две години, всъщност не е ваше постижение, то е резултат от практиката ви. Така че докато следвате практиката, ще се радвате на резултатите. Изоставите ли практиката, ще изгубите резултатите – имам предвид на проявеното ниво. Разбирате ли какво имам предвид? Затова се препоръчва „този процес да се следва постоянно и без корист, защото тогава той напълно ще удовлетвори сърцето и душата.”[2] Така че аз мисля, че процесът на съвършенството е много мощен и много бърз.

Крипадхам: Казахте „без корист” – какво значи това? Какво означава да се следва процеса по несебичен начин?

Свами Тиртха: Обикновено хората искат да постигнат резултат или успех много бързо; повечето от тях искат да се наслаждават на плодовете. Нашата версия е, че ние искаме да развиваме процеса, а резултатите да оставим на Кришна. Така в добри времена или в несгоди, в слава или позор ние просто следваме процеса. Независимо дали постигаме успех или не, трябва да култивираме процеса по хубав начин и да оставим плодовете на Кришна.

Започнахме да се срещаме тук с бхактите преди десет години. Десет години – това много време ли е или малко? Аз мисля, че е много. За десет години децата ви порастват. Началото, първите стъпки са практически незабележими, толкова незначителни. Но не забравяйте, дори най-дългото пътуване започва с първите крачки. И ето ни, след десет години всички седим тук, славим Бога, възпявайки Неговите свети имена и се срещаме помежду си. Така че ако съблюдавате процеса, който се опитвате да следвате, който се стремите да култивирате в съответствие с принципите, тогава и нататък трябва да следвате това култивиране. Опитайте се да разберете какво имам предвид. За много години работа сте постигнали нещо – че седите тук. Понякога може да си мислите, че това не е кой знае какво постижение, но то е велико. Защото какво би се случило, ако не бяхте се занимавали с това през всички тези дълги години? Едно е сигурно – нямаше да седите тук. Така че това е плодът на усилията ви от последните няколко години. Недейте да спирате! Продължавайте да практикувате и като изминат още десет години, отново ще седим заедно и ще споделяме какво сме видели, какво сме забелязали през този период. Не се подмамвайте по очевидните резултати, тайните са скрити по-надълбоко.

Въпрос: Бих искала да се върна на цитата от „Бхагавад Гита” – защо се казва, че един на стотици хиляди може да се върне обратно у дома при Бога? Какво означава това – че само един е достатъчно сериозен ли? Защото доколкото знам зависи от милостта на Кришна дали някой ще се върне или не.

Свами Тиртха: Мнозина са призвани, но малцина са избрани.

Коментар: Тогава от какво зависи?

Свами Тиртха: Стремете се да навлезете по-надълбоко в раса и тогава ще разберете. Може би сега сте във властта на интелектуалния капан. Не се опитвайте да проумеете думите на Бога или да ги анализирате. Достатъчно е да ги почитаме и обожаваме.

Коментар: Нима Той не ги е дал, за да може някой в крайна сметка да ги разбере?

Свами Тиртха: Мнозина могат да ги разберат. Но как ние ги разбираме? Това е въпросът – как да разберем? Изглежда аз съм много далеч от разбирането на тези думи. Този въпрос много наподобява един въпрос към Шрила Гурудева. Обикновено бхактите желаят да подобрят мантруването си – тяхната духовна практика с молитвата на святото име – така че някой попита: “Как мога да усъвършенствам мантруването си?” Добър въпрос, нали? И какъв беше отговорът на Гурудев? Той отвърна: “За да усъвършенстваш мантруването си трябва да служиш на онези, които мантруват чисто. Защото чрез твоето настроение на служене тяхната сила и благословии ще те споходят и тогава ще можеш да мантруваш правилно”. Така че ако искаш да „разбереш” словата на Бога, тогава по-добре служи на онези, които ги разбират вярно. Тогава, заради настроението ти на служене това знание, това разбиране ще дойдат при теб.

Съгласна ли си? Всички ли са съгласни? Всички? Толкова ли сте начинаещи?! Без критики, без съмнения, без въпроси? Нима вярното разбиране ще дойде при вас благодарение на вашето служене или по някаква друга причина?

Према: Благодарение на Тяхната милост.

Свами Тиртха: Очевидно. Нашето служене, нашето настроение на служене изразяват единствено готовността ни. Но резултатите ще дойдат от Кришна, от висшестоящите. Това е истинското настроение, което трябва да добием, а то се постига рядко. Сред хиляди един наистина може да разбере.

 

[1] „бавно” на български звучи много подобно на “бхаавно”, което означава “с бхава”, с чувства (от санскрит)

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.2.6

 Leave a Reply