Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
new birth

“Моля те, избави ме от желанието за себично внимание и възхищение[1]. Чист слуга означава, че той няма себични желания. Процесът на пречистване е дълъг, защото ни въздействат толкова много подтици. И тъй като фалшивият егоизъм се проявява още в самото начало на целия процес на сътворение, затова той е и последният капан, от който трябва да се измъкнем. Значи, влизате в системата през определено ниво, след това слизате надолу, надолу, надолу, а когато започнете да се изкачвате нагоре, нагоре, нагоре, трябва да преминете същото ниво – фалшивия егоизъм. Това е нивото ахамкара – сътвореното его, или сътворената идентичност. Какво е ахам? Ахам – това съм „аз”, а кар идва от кри – „да правя”, също като карма (кри, кароти, карма) – да правя, да действам, да извършвам. Така че ахамкара е създадена, изфабрикувана самоличност, не истинската. Защото всички ние имаме истинска ахам, истинска идентичност, обаче тя е на духовното ниво. Ние сме искрици духовно съзнание, нарича се читкана – искрици съзнание. Така че нашата най-висша идентичност е духовната личностна енергия. Тази духовна енергия се проявява дори в тялото, макар да е покрита, а тялото е много плътно покритие, ала все пак тя се проявява даже там. Кажете ми как се проявява?

Ямуна: В прана, жизнения дъх. Също в блясъка в очите.

Тиртха Махарадж: Правилно. Други?

Ядунатх: Чрез всички последици от прана, като сърдечната топлота, вълните от радост….

Тиртха Махарадж: Не бъдете толкова романтични, сега анализираме нещата. И така – топлина. Ако едно тяло е живо, то е топло, нали? Мъртвото тяло е студено. Ние всички имаме подобна телесна температура. На някои е малко по-висока. Но топлината е признак за присъствието на душата. Има и още един много важен признак на душата, това е съзнанието. Където има съзнание, има и душа. Така че ако някой прилича на съзнателно същество, това е защото има душа.

Всички тези различни аспекти като топлина, съзнание, движение, жизнена сила или каквото и да е друго, трябва да проследим обратно до душевната идентичност. В началото тази духовна искра слиза в материята. И първият слой, първото покривало, което приема, е покривалото на егото. Сетне от егото се проявяват и по-нататъшните слоеве като интелигентност, ум и телесна структура. Затова се казва: ако искате да изоставите всички тези фалшиви идентичности, трябва да извисите енергията си. Трябва да се изкачите по стълбата на чакрите. От елементарната функция на нашата енергия – поддържане на себе си и поддържане на рода – трябва да вдигаме енергийното си ниво през все по-високи и по-високи степени, да преливаме една функция в друга, едно ниво на енергия в друго по-високо. И накрая, през всички груби материални елементи на тялото, трябва да стигнем фините нива. Сетне още по-високо – до менталните и астралните нива. И най-подир би следвало да достигнем тази фалшива или по-малко фалшива самоличност. И така, колкото повече сме способни да пречистваме своето съществуване, толкова повече можем да се доближим до истинската си духовна идентичност.

А последният капан по този път на пречистването е фалшивото его. Затова се нуждаем от помощ, та да се освободим от тази лъжовна идентификация. В това отношение моментът на посвещението и ритуалът на посвещението са нещо много важно. Защо? Защото всъщност нашият учител ни дава нова духовна идентичност. Получавате име, получавате служене, получавате нови дрехи. Това показва ново раждане, нова самоличност. И ние започваме да действаме според тази нова самоличност. На практика всички пътища и религии говорят за раждането на новия човек. Това е раждането на истинската идентичност на мястото на лъжливата.

Така че това е начинът да се изправим пред изпитанията – като се отдадем на процеса, на Върховния и на учителите. Тогава можем да очакваме много бързо пречистване и духовно израстване. Но е нужен и вашият принос.

[1] Ред от песента на Бхактивинода Тхакура „Крипа бинду дия”Leave a Reply