Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
matrix

Какъв е пътят на съвършенството; понеже всички се съгласихме, че съвършенство съществува, нали? Какво е това съвършенство? Съвършенство е когато не използвате енергията си независимо от върховния източник. Хармония. Духовна култура означава да сте в хармония с вселената.

При все това, съвършенството е различно в зависимост от разбиранията на хората. За пияницата съвършенство е да се сдобие с алкохол. За влюбения съвършенство е да се срещне с любимата си. За алчния съвършенство е да спечели повече пари. Но виждаме, че всичко това е повърхностно. Какво е окончателното съвършенство, дайте ми идеи? Замисляли ли сте се някога над това: какво е най-висшето съвършенство? Сега е моментът.

Някой: Себереализацията.

Свами Тиртха: О! Много добре!

Други: Достигането на хармония. Връзката с Бога. Да се издигнеш над всички индивидуални съвършенства.

Свами Тиртха: Много добре! Въртим се около същината. Върховното съвършенство е да осъзнаете своите три основни качества. Можем да кажем, че това е истинска себереализация – когато разберем, че първо на първо ние не сме тялото. Тялото ще загине, но вие чувствате, че сте нещо повече. От какво е изградено тялото? Да кажем, седемдесет процента от вода, нали? Освен това малко калций в костите, малко желязо в кръвта… Ако пресметнем всички съставки, излизат около сто лева. При все това вие се чувствате малко по-ценни от сто лева, нали? Ние не сме това тленно тяло, а нещо много повече! Именно това трябва да търсим.

И така, най-напред трябва да разберем, че сме вечни души, че не сме тленните материални тела, а сме вечни души. Това помага ли ви да понасяте трудностите в живота? Може да кажете: „Чакай малко! Ако това ще продължава завинаги – не! Стига! Мислех си, че страданието свършва с погиването на тялото ми. Ако е вечно – о…!” Ала тъй като ограниченият материален живот е просто изкривено отражение на оригиналния, вечен живот, трябва да разберем, че вечният живот не е толкова злощастен, колкото материалният.

И така, първият много важен момент е да проумеем, че не сме ограничените тела, а сме вечни души, съставени от звезден прах. Второто е, че сте съзнателни същества. Вярно ли е това? Способни ли сме винаги да действаме като съзнателни същества? Толкова често постъпваме и реагираме съвсем повърхностно, губим контрол над себе си – въпреки че йога означава контрол, нали – въпреки това понякога крещите и се карате, изгубвайки присъствие на духа. Така че трябва правилно да прилагаме съзнанието си. В този смисъл съзнанието не е просто теоретична игра, не е просто игра на ума, а шанс да надмогнем всичките си ограничения. Трябва да използваме целия си мозък в опита си да се доближим до онова, което е отвъд умствените ни способности. Нали всички търсим мистичното преживяване на божественото просветление? Това означава, че трябва да използвате една способност – своя мозък, своя ум, своето съзнание – за да постигнете нещо по-висше, нещо отвъд.

Съзнание също означава жизнена сила. Разбира се, сега не говоря за прана, а за четана. В този смисъл, без съзнание няма полза от съществуване. Защото, както говорихме предишния път, подобен род съществуване е като на краставица. Затова нека вдигнем летвата! Ако вложим малко повече съзнание в своето съществуване, тогава  можем да надскочим това ниво.

А в крайна сметка качеството, което всички ние споделяме, не забравяйте това, е нашата ананда, нашето блаженство, щастието на душата. Вътрешното блаженство, което можете да изпитате, когато сте в транс.

Така че тези три стъпки трябва да извървим в своя път към себереализацията. Да разберем, че не сме смъртното тяло, а вечни души; че имаме съзнание, което ни е дадено от Бога с някаква добра причина – а тази добра причина е да намерим път извън това материално битие. Идвайки насам минахме покрай една голяма сграда. С огромни букви пишеше: ЛАБИРИНТ. Не искам да правя реклама тук, но попитах: „Какво е това?” Какво беше?

Крипадхам: Там се продават мебели.

Свами Тиртха: Помислих, че е някакъв мол, където можеш да изгубиш пътя си; това символизира материалното съществуване, лабиринтът. Но дори една мишка може да намери пътя вън от лабиринта. Използвайте мозъка си! Намерете пътя навън от този лабиринт на материалното битие! И ако сме достатъчно интелигентни, ще разберем какво е истинското щастие. Истинското щастие не идва от притежаването на разни неща. Людете си мислят, че животът е за това да притежаваш вещи и да използваш хора. Обаче той не е. Той е за това: да си независим във всякакви обстоятелства около теб и да служиш на другите хора и на останалите живи същества с разбирането, че те също са твои братя и сестри, направени от звезден прах.

 Leave a Reply