Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
all

Веднъж един бхакта давал лекция и казал, че на света има само два вида хора. “Единият е преданоотдаденият”… и в публиката всички очаквали, че другият ще е демон или карми. Но тогава той казал: “А другият е бъдещ преданоотдаден.” И хората си излезли след лекцията: “О, колко беше хубаво! Само два вида хора – бхакти и бъдещи бхакти.” Нека имаме такава визия.

В същото време знам, че е много лесно да имаш прекрасни и съвършени отношения с бхактите в Канада. Обаче с този, дето спи в съседния спален чувал, е невъзможно! Но Лев Толстой казва, че най-големият проблем в наши дни е теоретичната любов на хората. Те не са готови да изтърпят човека, който е в непосредствена близост до тях. От това можем да разберем какво ниво на преданост сме достигнали. Способен ли съм да ценя хората до мен? Виждам ли всички прекрасни качества на ваишнавите около мен? Или гледам, че: “Този не знае шлоките. Онзи яде твърде много. Третият пък спи твърде много. Те всички са в мая. Освен мен, аз съм най-добрият бхакта тук!”

Ако сте единни, нищо не може да ви навреди. Отвън нищо не може да разруши компанията на бхактите. Ала влезе ли дисхармонията през вратата на храма, съвсем лесно ще сложи край на всичко. Знаете, много е лесно да се съсипе нещо, по-трудно е да се започне нещо, но най-трудното е нещо да се поддържа. Защото това е добродетел. Да разрушиш нещо е невежество, да започнеш нещо е страст, а да поддържаш – това е саттва. И не се удовлетворявайте със саттва! Нуждаем се от шуддха-саттва, чиста добродетел.

Дръжте се заедно. Животът в преданост, компанията на преданите е досущ като пъзел. Имате една красива, голяма картина, но имате и мъничките елементи. Те си пасват един с друг чудесно, особено когато са на правилното място. Ако всеки е на своето подобаващо място, цялата картина ще бъде прекрасна. Може аз да имам някакъв недостатък, но другият може да попълни тази празнина, да я завърши. Затова трябва да бъдем единни.

И за да докажа колко е важно единството: веднъж Шрила Прабхупада помолил бхактите да му донесат инсенс. Знаете, инсенс се продава в големи, 250 грамови пакети. Той подал по една ароматна пръчица на всеки от преданоотдадените и им казал: “Счупете я!” Разбира се, всеки с лекота счупил една клечка. Тогава той подал целия пакет, в който имало 200 броя, и казал: “Счупете го!” Имало един ученик, който преди бил борец тежка категория, огромен човек – но дори той не успял да го счупи. Така че ако се държите заедно, единни, нищо не може да ви навреди. Ако сте самички, мая идва и лесно ви пречупва.

Затова, моля ви, ценете бхактите около вас. Дръжте материалния начин на мислене вън от ашрама. Винаги имайте пред очите си своята най-висша цел. Тогава ще преодолеете всички трудности. Нивото, до което сме достигнали, се проявява в изкуството на общуването.

 Leave a Reply