Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
LordChaitanyadancing

Въпрос на Дамодар: Когато говорихме за ненасилието вие казахте, че е насилие да не предаваш духовна информация ако я имаш. Защо това се счита за насилие?

Тиртха Махарадж: Нима съм казал това? Позитивната дефиниция на ахимса е да подпомагаме духовното развитие на останалите.

Дамодар: Но обратното, ако не помагаш…

Тиртха Махарадж: Това е вид насилие, защото оставяш другите да страдат. И въпросът ти е защо?

Дамодар: Защо това се счита за насилие?

Тиртха Махарадж: Защото е насилие. Ненасилие означава да намалиш, да облекчиш страданието. Ако оставяш хората да страдат, това е вид насилие. Най-малкото, ако имаш храна, а не я раздаваш, носиш отговорност. Ако имаш знание, но не го раздаваш, носиш отговорност. Усещате ли колко е важно това? Но знаете ли, духовното знание е като масло – колкото по-малко имаш, толкова повече го разнасяш.

Крипадхам: Моят въпрос е свързан с въпроса на Дамодар. Казахте, че когато искаме да помогнем на другия човек, това е ненасилие. Обаче когато проповядвам понякога се случва да си мисля, че помагам на човека, но той се дразни или разстройва. Това счита ли се за насилие?

Тиртха Махарадж: Не, счита се за липса на контрол над езика. Защото е казано: “анудвега-карам вакям[1]– трябва да казваш истината, но по мил начин, така че да не разстройваш другите. Затова казвам винаги да запазвате един тънък воал. И трябва да отстранявате воала единствено когато човекът няма да се разстрои. Защото истината боли. Истината е тежка. Но посланието на Махапрабху е сладко: “Елате, присъединете се към възпяването! Танцувайте с Мен!”

Крипадхам: Какво трябва да бъде настроението в нашето проповядване, така че да не извършваме насилие?

Тиртха Махарадж: Любовта е необуздана. Защото е много мощна и неустоима. Но имаме само един инструмент и това е божествената любов. Тъкмо чухме, че тя е много необуздана и неустоима. Знаете, Арджуна и Кришна са били на бойното поле Курукшетра. Било е сражение! Но Махапрабху не е дошъл на бойното поле. Той не избива демони. Обаче възпира демоничния манталитет. И какво е Неговото оръжие? Оръжието Му е святото име. Какво е другото му оръжие? Другото Му оръжие е маха-прасадам. Това в действителност са много важни фактори в духовната практика. Ако следваме Махапрабху и използваме тези оръжия, това не е насилие. Ако се стремите да убеждавате другите, това понякога може да е насилие. Но ако искате да покажете истината, да разкриете красотата на божествената истина – това не е насилие.

Крипадхам: Това означава ли, че в проповядването си трябва просто да възхваляваме, вместо да се опитваме да убеждаваме хората в някаква истина, в която вярваме?

Тиртха Махрадж: О, за теб е достатъчно просто да запееш. Просто излъчвай силата си. Най-напред трябва да убедим себе си, нали? И после, ако сме убедени, хората ще ни следват. Така че наистина мога да кажа: просто сияй! Това е достатъчно.

Ямуна: Каква инструкция: просто сияй!

Тиртха Махарадж: Но за да стигне това ниво, човек трябва да се труди много здраво.[1] Бхагавад Гита 17.15Leave a Reply