Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
krishna_and_arjuna

Въпрос на Нели: Написано ли е някъде, че Кришна ни обича?

Тиртха Махарадж: Какъв е отговорът, Крипа?

Някой: Разбира се, че ни обича!

Тиртха Махарадж: “Разбира се!” Бъдете шастрични! “Разбира се, че ни обича” – това звучи малко романтично.

Крипадхам: Ако си спомням правилно, никъде не е написано, че ни обича.

Тиртха Махарадж: Защо?

Крипадхам: Защото е очевидно.

Тиртха Махарадж: Това, което е очевидно, не е нужно да го пишеш! Разбира се, на някои места е споменато колко много Кришна обича Своите предани. Но обикновено този толкова божествен принцип не се излага, с него не се проституира. Само в глупавите американски филми завършват всеки телефонен разговор с: “Обичам те!” Вместо да кажат „Довиждане!” те казват „Обичам те!” ”И аз те обичам!” Какво е това?! Това е проституиране с най-висшия принцип!

Затова в нашите шастри, в края на всяка глава от „Бхагавад Гита” няма да видите: „Обичам те, Мой скъпи Арджуна!” Много пъти Кришна казва: “Ти, глупчо, ридаеш за нещо, за което умните не плачат!” Обаче настроението е любящо. Не е вербализирано. Защото в много случаи, ако изречеш нещо, силата му просто се губи. Именно това наричам проституиране с най-висшите принципи.

Не е нужно да си повтаряме: “Ние си принадлежим!” Това е очевидно! Духовният учител не трябва да повтаря: “Обичам те толкова много, миличък, обичам те толкова много, миличък,” защото то е очевидно! Но съветвам учениците, скъпи мои, да повтаряте понякога на учителя си: “Да, тук съм, учителю. Ако има някакво служене за мен, просто ми кажи.” Защото това е израз на любов, а също и на посветеност.

Затова не се споменава на всяка страница в шастрите, че Бог ви обича. Но на всяка страница ще прочетете, че вие трябва да обичате Бога. Защото първото е очевидно, а второто трябва да го научим.

Но това е много хубав, много добър въпрос. Понеже трябва да си докажем за себе си, че Кришна ни обича. И ако сте в добро умствено състояние, ще откриете хиляди доказателства за това. Ако сте в потиснато състояние, тогава няма да съзрете дори най-очевидните доказателства.

Ако вярвате, ще видите.Leave a Reply