Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
curse and blessing

(продължава от предишния брой)

Силата на масата, силата на енергията и силата на светлината също оказват влияние и върху вярата ни, върху структурата на вярата ни. Според този стих се казва, че ние трябва да развием определен тип вяра, съответстваща на тези качества. Ако някой е светъл тип, той ще има светла по вид вяра. Ако някой е енергичен тип, ще изповядва много активна религия. А ако някой е твърде тежък, ще има тамастична религия. Но ако погледнем това от положителната страна, означава, че ще бъде установен.

Защото дори гуните, дори тези материални качества, могат да бъдат превърнати в духовни качества. Какво е тамас в духовен смисъл? Какво е тъмнината?

Яшода: Випраламбха[1].

Тиртха Махарадж: Не, аз мислех, че е Кришна, черният Бог, тъмният Господар. Но както и да е, можете да дадете различни тълкувания. На духовно ниво тежък би означавало стабилен, раджастичен ще означава активният принцип, а саттвичен ще означава много добро намерение, фокус върху съвършена цел.

И така, след като научихме, че съществуват тези три различни качества, вече имаме инструмент, с който да съдим другите: “Прабхуджи, вярата ти днес е много тамастична!” Или можете да отсъдите за някой друг: “Пф, той е раджастичен бхакта!” Никога не правете тази грешка. Това не служи, за да съдите другите, а за да погледнете себе си в огледалото.

Наскоро разговарях с един преданоотдаден и той ми разказа: “Веднъж бях толкова разочарован, че проклех един човек.” Отвърнах: “Баба! Не е хубаво да се кълне!” “Да, но аз го проклех да може да се пречисти от всичките си грехове.” Не можех да кажа нищо срещу такова проклятие.

Ако ми позволите да разкажа нещо лично, преди година един човек ме прокле. Бях тръгнал да пътувам за насам, към София, и веднага щом пресякох границата този човек ми се обади по телефона – естествено, знаят, че е по-скъпо в чужбина –  и в продължение на половин час ми обясняваше: “Ще те прокълна! Ще те прокълна никога да не можеш да спиш спокойно, докато не поправиш една от своите грешки.” Казах: “Само една грешка ли?! О, много си милостив днес.” И знаете ли, времето минаваше, аз си спях съвсем спокойно, но не можех да поправя тази грешка. Ала докато минаваше тази година, с помощта на много други бхакти, по някакъв начин тази грешка се изпари. Като призрак, изчезна яко дим! И когато срещнах след една година човека, който беше толкова славен да ме прокълне, му казах: “Благодаря ти за твоето проклятие! Ти си брамин, а проклятието на брамина действа. Тази грешка си отиде благодарение на твоето проклятие. А щом проклятието на един брамин е толкова силно, моля те, ще ме благословиш ли?”

Така че ако проклинате някого – разбира се, кълненето не е хубава практика, затова моля ви, като вървите из София, недейте да кълнете хората наляво-надясно – при все това, ако се налага да прокълнете някого, прокълнете го да стане чист преданоотдаден. Защото подобно проклятие ще се превърне в благословия. И това не е шега. Когато чух това проклятие преди една година си помислих: “Леле! Това е нещо необикновено, никога не съм чувал подобно нещо в живота си – някой директно да те прокълне по телефона.” Преди понякога може и да съм имал усещането, че някой ме проклетисва, но сега беше толкова очевидно, толкова директно. Разбира се, междувременно успях да доловя, че това е предрешена благословия. Обаче по онова време не виждах по никакъв начин решението! Нямаше изход от ситуацията. Били ли сте в такава ситуация, когато няма изход, няма решение? Понякога се случва. Но понеже това проклятие се превърна в благословия, аз бях много щастлив. Понякога благословиите идват прикрити. Друг път проклятието идва прикрито. Но каквото и да ви даде някой ваишнава, трябва да сте доволни от него. В това е силата на ваишнавата.

Можете да придобиете, да развиете вярата си в съответствие със своята природа. Затова трябва да сме много внимателни каква природа имаме. И ако се погледнете в огледалото, ще видите какъв тип е вярата ви.[1] раздялатаLeave a Reply