Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 02.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Може ли да ви запитам нещо? Какво харесвате у Кришна?

Манорам: Той е всичко. В „Бхагавад Гита” се казва, че Той е вкусът на водата, Той е „А” в азбуката, въобще Той е всичко.

Свами Тиртха: Значи ти харесва това божествено всеприсъствие. Други? Какви са вашите предпочитания?

Коментар: Безусловната любов.

Прем Прасад: Че Той ни обича и ние Го обичаме.

Свами Тиртха: Това е истински мистичен отговор. Не е официален, а истински. Много ми харесва! Ти си мъдър. Мъдрост означава практическото прилагане на любовта. Други?

Манджари: Харесва ми Неговото чувство за хумор.

Свами Тиртха: Понякога е убийствено, друг път горчиво… Ала е толкова сладко, дори когато е горчиво. Толкова сладко, че не можем да се откажем. Това се нарича привличане. Други?

Коментар: Най-много ми харесва, че Той е всепривличащият и най-прекрасният. Когато доведох един християнин, той каза: „Леле! Какъв олтар! Какви песни, танци и храна. Християните не могат да се сравняват с това.” И започна да посещава.

Свами Тиртха: Да, в Мисията на Махапрабху е гарантирано пълно удовлетворение. Всичките ви сетива ще бъдат въвлечени. Слушането, виждането, обонянието, вкусът, допирът – всичко.

Веднъж чух за един много хитър йоги. Той карал публиката си да танцува по много специален начин. Започвал с беседа за акупресурата. И казвал: „Знаете ли, на ходилата има много специални точки. Ако активирате тези точки, ще можете много повече да внимавате в думите ми. А най-добрият начин да активирате тези специални точки на ходилата е танцуването.” Виждате, йогите понякога са много хитри. Въвличат ви в танцуване на някакво теоретично ниво. Но аз мисля, че това е съвсем вярно, защото и в „Чайтаня Чаритамрита” се казва, че ако танцувате пред олтара и муртите с вдигнати ръце, скачайки по време на киртан, тогава всичките ви кармични последици, целия ви товар просто се изхвърля. Избавяте се от бремето си.

И така: „Каква е твоята практика за кармично пречистване?” „Ами, танцувам.” Онези, които не разбират – не им обръщайте внимание. Танцувайте! Продължавайте да танцувате! Наистина съм съвсем сериозен. Защото не можете да танцувате теоретично, нали? Можете да танцувате единствено когато сте поканени. А когато дойде това настроение, това всепривличащо пленително настроение, от само себе си започвате да се изразявате: чрез движения, чрез думи, чрез песни, чрез сълзи и т.н. Защото българите са много емоционални. Единствено италианците са по-емоционални. Какво да говорим за японците? Унгарците са изключение; те са с каменни сърца и квадратни глави. Двама унгарци – това са три различни мнения. Ние нямаме кой знае какъв шанс в Мисията на Махапрабху. Но Той е дошъл за пропадналите, нали? Така че може поради тази причина и за нас да има някакъв мъничък шанс.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply