Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Нека помислим малко повече за приятелството като духовна практика. Някои казват, че приятелството е просто чувство. Както споменах, хубаво чувство е да имаш някой край себе си. Други казват, че то е състояние на съзнанието – когато се отнасяш към другите, към битието въобще, по приятелски начин. Виждате ли разликата? Това е по-задълбочен, по-осъзнат подход. Можем да кажем, че следващото ниво на приятелство е когато то е духовна практика. Всред всички човешки взаимоотношения, Питагор е посочил приятелството за най-висше. Той е дал определението: „Приятелството е споделено притежаване на едни и същи активи, и едни и същи чувства.” Звучи добре. Имате ли такива приятели? А самите вие такъв приятел ли сте за някого? Не забравяйте, приятелството е взаимна връзка, то е двупосочно. Не само да сме удовлетворени да имаме такъв приятел, но самите ние да сме готови да бъдем такива приятели.

Можете ли да обясните приятелството? Мисля, че не можем! То просто се случва. В това отношение е много подобно на любовта, на любовната връзка. Нима можете да обясните една любовна връзка? Не, тя просто ви поразява. Амур идва, пронизва ви със стрелата си и край. Приятелството е много подобно. Не можете да го обясните, то просто се случва – приятелство от пръв поглед. При все това трябва здраво да работим за него. Първоначалната симпатия или обич ги има, но за да изградим и укрепим приятелството трябва да се трудим много.

А каква е разликата между приятелството и служенето? В служенето позицията е различна – единият е по-висшестоящ, а другият малко по-нисш. Докато природата на приятелството е „ние сме равни”. Ако е хубаво да имаш висшестоящ, аз казвам, че е още по-хубаво да имаш равен. И понякога ако си дългогодишен слуга на някого, той ще започне да се отнася с теб като с приятел – почти като равен. Така че ако сме заети в служба на Бога дълго време като надеждни слуги, Той може да ни приеме като приятели: „Добре, неговата, нейната готовност са изпитани многократно. Имам нужда от помощта им.”

Приятелството като отношение трябва да е много чисто и искрено. Материални амбиции или злоупотреби нямат място в приятелството. Макар че понякога нямаш нищо против приятелят ти да те използва. Ако това обогатява раса, ако е като игра, като закачка – тогава е окей. Но като цяло трябва да е много искрено. Такова истинско приятелство е рядко съкровище.

Понякога се казва, че е по-добре да имаш открит враг, отколкото двуличен приятел. Защото тогава всичко е ясно – кое какво е, кой кой е. Казват, че в приятелството като човешка връзка се отразяват изначалните божествени взаимоотношения. Затова можем да кажем, че архетипът, оригиналната форма е божественото приятелство. Как е станало така, че приятелството, такава хубава и смислена връзка, съществува на тази планета Земя? Защото я има в духовното небе – това е единствената причина! Така че надяваме се, щом то съществува на Земята, да сме способни да го открием и оттатък.

 

(следва продължение)Leave a Reply