Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2017 вечер, София)

Добре дошли на всички. Макар да съм гостенин тук, чувствам се като член от вашето семейство. Благодаря ви за щедрата и сърдечна покана и присъствие. Днес трябва да продължим пътешествието, което започнахме вчера. Спомняте си, вчера решавахме откъде да тръгнем – от човешкото ниво или от божественото. С помощта на Майка Ганг определено се свързахме с божествената сфера. И най-сетне се отдадохме под закрилата на божествената милост – молехме се за нея.

А днес започваме от божествената закрила. Тази мантра: ом намо бхагавате васудевая е много значима. Тя е една от най-важните мантри за настоящата епоха. Тя възхвалява Бога като върховната интелигентност. Васудева е едно от имената на Кришна; Кришна е всепривличащият Върховен Господ, а Васудева е онзи Негов аспект, който знае всичко. Казва се, че след много, много животи прекарани в духовна практика, великите светци с озарена визия ще разберат, че Васудева, тази върховна интелигентност, е всичко[1].

Това е много висш тип осъзнаване. Разбирате ли? Бог е всичко. Обаче не всичко е Бог. Това все пак е килим. Въпреки че е постлан на свещено място, в йога-център, така че е полубожествен, все пак е килим. Макар че е целият зареден с божествената енергия и в крайна сметка произхожда от Него. Овцата идва от Него, вълната идва от Него, умението на човека да изтъче от вълната килим идва от Него. Така че всичко е свързано; ако проследим нещата до произхода им, в края на краищата ще открием този божествен източник. Сарва-карана-каранам[2], причината на всички причини – нея можем да наречем „Бог”, най-висшата причина, отвъд която няма друга. Това е първопричината, изворът на всичко.

И така, разбрахме, че килимът си е килим, макар да е енергия на Бога. Да погледнем себе си. В огледалото виждате красиво лице, ако сте жена, или мъдър човек, ако сте мъж. Виждаме една очарователна фигура. И ако проследим назад своя произход – баща, дядовци, предци, риши-муни, полубогове… и в крайна сметка кой е нашият източник? Кой е върховният баща, кой е окончателната причина за нашето съществуване? Същият Върховен Господ, най-висшата причина на всички причини. И така, щом можем да кажем, че макар килимът да е наситен с Божията енергия, той все пак си остава килим, по същия начин и ние сме заредени с божествена енергия, но въпреки това си оставаме себе си. Ако допуснете грешка в тази логика, може да си речете: „Може пък аз да съм окончателната причина”. Ала най-вероятно не е така. Затова по-добре е да се опитаме да разберем това толкова фино подобие и различие.

Като духовни същества ние принадлежим на духовното небе. Съставени сме от различни части, така да се каже. Една част от нас подлежи на промяна. Материалното покривало се променя. Имаме и по-фино покривало, което можем да кажем, че се променя още по-бързо – това е нашето ментално тяло. Знаете, мислите, чувствата – о, те са като буря, променят се толкова бързо. Но там вътре имаме и една част, която е неизменна. Нашата духовна идентичност не се променя. Тя ни е вечно дадена, единствено трябва да ѝ позволим да излезе на повърхността.

И така, Васудева е всичко. Затова ние обожаваме тази върховна интелигентност. И ако този аспект на Кришна покрива всичко и обгръща всичко, тогава ние с готовност се отдаваме под Негова закрила. Великите души след много, много животи осъзнават тази истина. Тогава защо не я осъзнаем тук и сега? Ако проумеете, че Васудева-Кришна е всичко – това означава, че вече сте практикували много, много животи наред и сте много мъдри риши-муни.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 7.19

[2] „Брахма Самхита” 5.1Leave a Reply