Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
visnu2

Това, което се опитваме да открием, е хармонията между откровението, което слушаме, и традицията, която помним. И така, основният източник е Веда, едната линия е шрути, откровението, а другата е смрити, традицията. Нека изберем една книга от шрути, от множеството откровения, разкритите писания – „Риг Веда”. И също нека изберем само една книга от свещената традиция –„Гита”. И така, трябва да открием базисната хармония – в темите, в сиддханта (заключенията) – а също и скритата хармония между тези две литературни творби. Макар официалната научна индология да е на друго мнение, при все това ние също имаме наша вътрешна индология, така да се каже. Бхактивинода Тхакура, например, е говорил по тази тема и е казал: “Ако се съглася с учените и с тяхната версия, тогава всички риши, муни и садху ще бъдат неудовлетворени. Ако се съглася със садху пък учените няма да са доволни.” Затова той се стремял да даде разрешение за несъответствията и разликите между двете версии.

И така, основната ни задача е да открием тази присъщата хармония между тези две линии на откровение. Можете ли да ми цитирате някой стих от „Риг Веда”? Ом тад вишно, това е много значим стих, който разкрива, че лотосовите нозе на Бога са като благословия над нас. Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива чакшурататам[1]. Шрила Шридхара Махарадж описва много красиво как всички сури, всички дева (полубогове) винаги гледат нагоре към лотосовите нозе на Върховния Бог, които са като прекрасно слънце на божествения хоризонт. Друг стих от „Риг Веда” е гаятри-мантрата, която повтаряте – тя също е включена в „Риг Веда”. Ом бхур бхувар свар и т.н. –  това е молитва за просветление, за да вдъхнови божественото слънце моята медитация. Това е много важна и основна мантра за усъвършенстване на медитацията – в този случай на просветлението. Има и още един стих, който съм избрал: екам сат випра бахудха ваданти [2]– “Истината е една, но мъдреците описват тази една истина по множество различни начини.” Съгласни ли сте с това?

Садху Махарадж: Съгласен съм!

Тиртха Махарадж: Благодаря, Гурудев! Истината е една, но мъдрите я описват по много, много различни начини. Моля ви, запомнете този стих, защото той показва едно съвместителство от идеали, съвместителство от мнения. Също така ние вярваме в многообразието от различни раси (настроения). Така че ако имаме този плуралистичен светоглед за красотата и обилието на божествената сфера, тогава трябва да прилагаме това и на практика. Затова нека да сме толерантни към реализациите и идеалите на останалите. Защото истината е една. Но има множество различни мнения за нея.

И така, имаме най-малко две или три основни референции от „Риг Веда”, въпреки че тя също е една много дълга книга от хиляди химни. Но поне добихме някаква представа. А сега нека погледнем някои цитати от „Гита” в съпоставка с предишните извадки от „Риг Веда”. От Четвърта Глава на „Гита”: мама вартманувартанте[3] – “Всеки следва Моя път”. Тази част от този стих е много популярна. Хората я цитират като извинение: “О, ти следваш твоя път, аз следвам моя път, но ние всички следваме един и същи път.” Обаче не забравяйте и за другата част на стиха: “Аз ще се разкрия в съответствие с нивото на отдаденост. Но никой не е независим – всеки следва Моя път, всеки е под Моя власт.” Така че истината е една, всеки следва същия път, всеки е под божествен контрол, но мъдреците имат различни мнения, а хората имат различни реализации. Виждате паралела между цитатите от „Риг Веда” и от „Гита”.

След това има още една извадка: “Сред светлините Аз съм лъчистото слънце,”[4] казва Кришна в „Гита”. Така че ако тези, които повтарят гаятри-мантрата се молят за озарение чрез божественото слънце, коя е тази божествена светлина? Това е Кришна за вярващите. И както слънцето самичко осветява този материален свят когато изгрява на хоризонта, по същия начин, ако слънцето на Кришна присъства на хоризонта на нашето съзнание, то също ще озари системата ни. Така че ето го споменатият паралел между шрути и смрити.

 

[1] Риг Веда I.22.20

[2] Риг Веда I,164.146

[3] Бхагавад Гита 4.11

[4] Бхагавад Гита 10.21Leave a Reply