Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
За да си истински баща или майка, трябва да бъдеш пристрастен. Не можеш да обичаш децата си без да ги обичаш! Невъзможно е! А когато обичаш, ослепяваш, нали? И тогава си пристрастен: „Той е по-хубав от останалите. И другото момче е красиво, но ТОВА момче е по-красиво!” Нали?

Ние сме ученици в училището на обичта и любовта. Можем да си приказваме за всеобща любов, имам предвид вселенска любов, но кой я практикува? Кой е на нивото да я практикува? И ако не умеем да обичаме децата си – как бихме могли да говорим за вселенска любов?! Докато не сме способни да оценим своите близки, братя и сестри – как въобще можем да си ВЪОБРАЗИМ че имаме божествена любов?

В един смисъл съм съгласен – ИМА елемент на егоизъм в това. Но ако този егоизъм идва от нивото на душата – от истинското его, не от фалшивото – какво грешно има в него? Трябва да разберем, че Бхакти не е някакво теоретично виждане, а е практически подход към живите същества. всъщност кой е източникът на тази пристрастност на майките и бащите към децата им? Тя може да се проследи назад до божествените чувства. В крайна сметка извира оттам. Може изкривеното проявление да идва от нивото на егото, но изначалният извор е чистата духовна равнина. Нека минем една стъпка по-нататък.

Аз харесвам пристрастния Бог. Естествено нямаше да го харесвам ако бях вън от кръга Му! Онези които са извън имат всички добри основания да Го критикуват, че е пристрастен. Но които са вътре се чувстват много добре. Разбира се кой е вън и кой вътре?! Никой не е вън. Никой не е изключен от този кръг – онтологически всички са включени в семейството на Кришна. Защото всички ние произхождаме от Него, всички сме Негови енергии, така че сме включени в този кръг.

Единствено ако вие искате да сте извън… Но тогава не бива да обвинявате Него. Същото е и със семейството на Бхакти. Ако искате да се чувствате част от семейството – вие сте! Дойдете ли с открито сърце сте приети! Но ако някой иска да се чувства изключение или аутсайдер – той има цялото право да се чувства като такъв.

Затова нека бъдем обединени в семейството на Кришна. Единството е голяма сила. Онова което не можете да постигнете сами е лесно-осъществимо ако имате добра компания.Leave a Reply