Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
kirtan

Да споменем деветте елемента на Бхакти: първият е шраванам, което означава чуване, слушане. Слушане на добрата вест: божествената подредба съществува и любовта е пътят. Прекрасните истории и учения за Божието присъствие са много благотворни за душата. Ала не е достатъчно единствено да се слуша. Слушайки по правилен начин, би трябвало да сме способни да излъчим урока, който сме научили. Това е киртанам – да възхваляваме Бога. Така че не се удовлетворявайте единствено да слушате за Него, намерете начин да Го прославяте. Бъдете активен принцип; не просто пасивен приемник, но и активен излъчвател. Защото се казва: ако сте способни да обясните нещо, тогава действително го знаете. Разбира се, казва се също и, че тези, които знаят, не говорят; тези, които наполовина знаят, обясняват; а тези, които не знаят, поучават. Така се чувствам аз. Не зная нищо от тази духовна наука, но въпреки това се стремя да повтарям онова, което съм научил от своите духовни учители.

А ако сме слушали и ако сме възхвалявали – тогава ще помним. Ако сте го преживели, ако сте усетили вкуса, винаги ще си го спомняте. По този начин, стъпка по стъпка, всички различни части на тялото се влагат в тази божествена връзка. Ушите, езикът, умът и т.н.

И накрая деветият принцип – за да ги дадем съвсем накратко – деветият принцип е себеотдаването, отдаването на душата. Да го кажем съвсем простичко – да правим всичко с любов. Не по официален, задължителен начин, а от сърце и душа. Именно това искаме да научим от по-извисените от нас – как те обичат Бога и как да приложим това в своя живот.Leave a Reply